Układanie warstwy z KŁSM

W tym tygodniu na obwodnicy Wałcza układa była warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w km 6+300-7+000.