Roboty na Estakadzie E-1

W tym tygodniu na Estakadzie E-1 wykonywane był omiędzy innymi podparcie pod ustrój nośny, a także izolacja bitumiczna układana na zimno na ścianach przyczółków.