Trwają roboty przy Estakadach E-1 i E-2

Na Estakadzie E-2 trwają prace związane z montowaniem zbrojenia ustroju nośnego. Natomiast na Estakadzie E-1 kontynuowano montaż deskowania ustroju nośnego oraz przygotowanie podparcia tymczasowego pod ustrój nośny.