Kontynuacja prac związanych z budową estakad E1 i E2

Na Estakadzie E1 przygotowywane jest podparcie tymczasowe pod ustrój nośny. Natomiast na estakadzie E2 nadal trwa montaż awanbeków.