Prace przy zbiorniku ZB-4

Na zbiorniku ZB-4 trwają prace przy prefabrykacji i montażu zbrojenia, a także montażu deskowania i betonowanie warstw spadkowych. Montowane są również taśmy dylatacyjne. Ponadto cały czas trwają prace przy odwodnieniu wykopu.