Roboty przy estakadach E1 i E2

Trwa budowa podpór estakad. Roboty obejmują między innymi przygotowanie podparcia tymczasowego pod ustrój nośny na estakadzie E1, a także zasypywanie fundamentu przyczółka nr P14 na estakadzie E2.