Trwają roboty przy estakadach E1 i E2

Trwają roboty związane ze zbrojeniem filarów podpór, montażem deskowania przyczółków oraz fundamentów podpór przy estakadach E1 i E2.

Ponadto dostarczane są materiały niezbędne do wykonywania prac, utrzymywane są roboty porządkowe, pielęgnacyjne betonu, a także przeprowadzane są badania geologiczne na podporach.
Dodatkowo przygotowywane są drogi dojazdowe.