Prace przy zbiornikach retencyjno- szczelnych

Nadal trwa kontynuacja robót przy zbiornikach retencyjno- szczelnych.
W pierwszym tygodniu stycznia 2017r. wykonywano odwodnienie wykopu- instalację igłofiltrów przy zbiorniku ZB-5 w km 6+161.