Profilowanie przejazdów technologicznych

W drugim tygodniu stycznia 2017r. wykonywano m.in. profilowanie dróg technologicznych.
Prace obejmowały odcinek od km 13+369-17+805.