Zbiorniki retencyjno- szczelne

W paĽdzierniku 2016r. rozpoczęto prace przy zbiorniku ZB-4. Prace polegały na profilowaniu skarp wykopu oraz wykonywaniu podbudowy betonowej w km 5+418.
W listopadzie 2016r. wykonano ogrodzenie z siatki wokół zbiornika ZB-3 w km 4+742, oraz mikroniwelację terenu zbiornika ZB4 i dróg dojazdowych, wykop, wykonanie podbudowy betonowej, a także profilowanie skarp. Przy zbiorniku ZB-5 w km 6+161 wbijano ¶ciankę szczeln±.
W grudniu 2016r. rozpoczęto prace przygotowawcze do robót betonowych, betonowanie płyty dennej zbiornika ZB-4. Wbijanie ¶cianki szczelnej, prace mikroniwelacyjne zbiornika ZB-5 i ZB-7, odwodnienie wykopu (instalacja igłofiltrów) zbiornika ZB-5.