Roboty przy E-2

W paĽdzierniku 2016r. rozpoczęto budowę platform pod palowanie podpór estakady E-2.
W listopadzie 2016r. rozpoczęto prace przygotowawcze i roboty palowe.
W grudniu 2016r. kontynuowano roboty palowe. Wykonywano badania geologiczne na platformie oraz wykonywano warstwy z betonu pod fundament podpór.