Prace przy E-1

30 września 2016r. rozpoczęto roboty palowe przy estakadzie E-1.
W listopadzie 2016r. rozpoczęto prace przygotowawcze do montażu zbrojenia fundamentów podpór. Wykonano wykop przy palach podpór pod wykonanie podkładu z chudego betonu oraz montowano stal zbrojeniową fundamentów i filarów podpór. Wykonywano roboty palowe.
W grudniu 2016r. kontynuowano montaż zbrojenia fundamentów podpór, trwały prace przygotowawcze ( przygotowanie klatek podparcia ustroju nośnego). Montowano płyty szalunkowe na podporach, betonowano fundamenty podpór, wykonywano próbne obciążenia pali. Zostały zakończone roboty palowe.