Szkolenie

Dnia 14.09.2016r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyło się szkolenie z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych Konsultanta oraz procesu zarządzania budową na podstawie FIDIC w całym przebiegu realizacji projektu inwestycyjno- budowlanego.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz Inżynier Kontraktu wraz ze swoim zespołem.
W trakcie wykładów omówione zostały czynności składające się na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy między Zamawiającym i Wykonawcą, poprzez cały okres budowy zarządzanej przez Inżyniera do zakończenia i odbioru robót. Zaprezentowane zostały przykłady dokumentów sporządzanych przez uczestników budowy zgodnie z FIDIC i prawem budowlanym, a także podstawowe zasady prawne i przepisy w obrębie kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych jak i zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Szkolenie zostało zakończone testem sprawdzającym.