Wizyta studyjna

Dnia 24.08.2016r. w celu zaprezentowania postępu prac przy Budowie obwodnicy miasta Wałcz, odbyła się wizyta studyjna. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zamawiaj±cego, Wykonawcy, Inżynier Kontraktu wraz ze swoim zespołem oraz media.

Pierwszym punktem objazdu Budowy było miejsce planowanych estakad (E-1 i E-2). Następnie uczestnicy udali się na 13 km obwodnicy- tj. na wysoko¶ci skrzyżowania z drog± prowadz±c± do Dobina. Kolejnym punktem programu był Węzeł Witankowo, gdzie aktualnie trwaj± roboty ziemne.
Ostatnim etapem wizyty studyjnej było spotkanie w biurze Inżyniera Kontraktu. Odbyła się tam prezentacja multimedialna oraz konferencja prasowa.

Następna wizyta studyjna planowana jest w przyszłym roku.

Zdjęcia z wizyty można obejrzeć tutaj.