Wykonanie drogi technologicznej

W dniu 11.04.2016 Wykonawca przystąpił do prac polegających na wykonaniu drogi technologicznej do przyczółków przyszłych estakad E-1 i E-2. Droga ta ułatwi dojazd maszynom budowlanym do placu budowy.