Wizja lokalna – siedliska żołny

W dniu 20.01.2016 odbyła się wizja lokalna oraz spotkanie w sprawie siedlisk żołny znajdujących się częściowo na trasie obwodnicy m. Wałcza.

Ptaki upodobały sobie, powstałe w wyniku działalności kopalni piasku, ziemne skarpy znajdujące się w pobliżu Grupy Warownej Cegielnia w Wałczu.

W Polsce żołna jest objęta ochroną gatunkową, podjęte więc zostaną działania zapewniające, że budowa obwodnicy nie wpłynie negatywnie na lokalną populację tych ptaków.

Zdjęcia z wizji można obejrzeć tutaj.