Zatwierdzeni Podwykonawcy

Przedsiębiorstwo Usług Handlowych RUR. Sp. z o.o.; ul. Cicha 1; 55-100 Trzebnica;
(Data akceptacji 18.05.2016r.);

- kompleksowe wykonanie przepustów rurowych,

KRETSERWIS S.C Jan Gola Łukasz Gola; ul. Nowomiejska 74a; 78-600 Wałcz;
(Data akceptacji 19.05.2016r.);

- wykonanie robót teletechnicznych na całości zadania inwestycyjnego,

TESGAS S.A; ul. Batorowska 9; Dąbrowa; 62-070 Dopiewo;
(Data akceptacji 11.07.2016r.);

- kompleksowe wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowej,
- Demontaż i przebudowa sieci gazowej w/c Dn250 mm,
- Demontaż i przebudowa sieci gazowej w/c Dn 100mm,
- Demontaż i przebudowa sieci gazowej w/c Dn250,


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RUR Zdzisław Franczak; ul. Solna 7; 55-100 Trzebnica;
(Data akceptacji 16.05.2016r.);

- kompleksowe wykonanie robót związanych z przebudową sieci drenarskiej,
- kompleksowe wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej,

Firma Handlowo-Usługowa "WARPOL" Krzysztof Warnke; Zalesie-wybudowanie 2; 89-632 Brusy;
(Data akceptacji 19.05.2016r.);

- kompleksowe wykonanie przepustów ekologicznych,

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El Professional Mariusz Maszota; ul. Zielona 2; 84-242 Kłębowo;
(Data akceptacji 19.05.2016r.)

- kompleksowe wykonanie robót elektroenergetycznych,
- kompleksowe wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych Terenu Budowy,
- kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji nr 9

TESGAS S.A.; ul. Batorowska 9; Dąbrowa; 62-070 Dopiewo;
(Data akceptacji 26.05.2017r.)

- kompleksowe wykonanie robót polegające na usunięciu kolizji gazu wysokiego ciśnienia,

BBR Polska Sp. z o.o.; ul. Annopol 14; 03-236 Warszawa;
(Data akceptacji 22.02.2017r.);

- wykonanie obsługi nasuwania konstrukcji obiektu E-2 na podpory oraz sprężenia konstrukcji wraz z dostawą materiału,

ViaCon Polska Sp. z o. o.; ul. Przemysłowa 6; 64-130 Rydzyna;
(Data akceptacji 11.04.2017r.);

- kompleksowa realizacja robót polegających na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu, dostarczeniu i zamontowaniu prefabrykatów żelbetowych CONSPAN wraz z robotami izolacyjnymi dla obiektów WED-1, WED-2, WED-3, WED-4, M-2,

ViaCon CONSTRUCTION Sp. z o.o; ul. Przemysłowa 6; 64-130 Rydzyna;
(Data akceptacji 05.06.2017r.);

- kompleksowa realizacja robót polegających na zmontowaniu prefabrykatów żelbetowych CONSPAN wraz z robotami izolacyjnymi dla obiektów WED-1, WED-2, WED-3, WED-4, M-2 wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi, robotami tymczasowymi i towarzyszącymi

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODBUD Tadeusz i Paweł Ryczkowscy Sp. Jawna
(Data akceptacji 07.08.2017r.);

-kompleksowe wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej

FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o, ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa;
- Kompleksowe wykonanie robót polegające na: wyprodukowaniu, dostarczeniu na Teren Budowy i zamontowaniu łożyska garnkowych; wyprodukowaniu, dostarczeniu łożysk elastomerowych

"ELMAR" K i D Bednarczyk sp. j, ul. Miedziana 7, 87-600 Lipno;
- kompleksowe wykonanie robót związanych z ułożeniem ścieków drogowych korytkowych i trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych;

RYSZARD OWCZARZAK REMO - Zakład Instalacji P.Poż. Sanitarnych, Wod.-Kan.-Gaz i Co. Remonty Naprawa Pomp, ul. Jana Kochanowskiego 44/8, 64-800 Chodzież;
- kompleksowe wykonanie robót związanych z przebudową wodociągu,
- Kompleksowe wykonanie robót związanych z budową rurociągu tłoczonego kanalizacji deszczowej;

DEKRO-MOST Leszek Bulenger, Krobanów nr 8, 98-220 poczta Zduńska Wola;
-Kompleksowe wykonanie robót polegających na ułożeniu papy termozgrzewalnej na płytach ustrojów nośnych obiektów inżynierskich.

MSP INTOP Sp. z o.o.; ul. Wiosenna 6, 72-002 Skarbimierzyce;
-Kompleksowe wykonanie dylatacji modułowych wraz z dostawą materiałów na potrzeby realizacji obiektów mostowych.

MELBUD Leszek Mela, Stare Gronowo 20A, 77-310 Debrzno;
-Kompleksowe wykonanie robót związanych z realizacją ustroju nośnego i robót wykończeniowych na wiadukcie WD-0 Karo

TRAX ELEKTRONIK A.MORYC, M.TOMECKI, L.TURCZYŃSKI spółka jawna, ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków;
-Wykonanie systemów zbierania danych pogodowych oraz o stanie infrastruktury w dwóch lokalizacjach, w postaci: 2 stacji metrologicznych.

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Sp. z o.o.; ul. Gdańska 36, 70-660 Szczecin;
-Kompleksowe wykonanie usług polegających na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ustroju niosącego widuktu WD-0 (łuku stalowego).

,,Budowa" Zbigniwe Kapica, ul. Złoczewska 49A, 98-360 Lututów;
-Kompleksowe wykonanie pozostałych robót ziemnych, żelbetowych, izolacyjnych i odwodnieniowych oraz przy obiektowych (wzmocnienie wylotów drenów i montaż reperów).

Saferoad RRS Polska Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 6,80-175 Gdańsk;
-Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wyprodukowaniu, dostarczeniu na miejsce montażu, rozładowaniu i montażu barier i barieroporęczy ochronnych drogowych i mostowych oraz osłon przeciwolśnieniowych U19 i osłon energochłonnych, połączenie barier istniejących z nowowybudowanymi.

DWD SYSTEM Sp. Z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A,60-529 Poznań;
-Kompkleksowe wykonanie kolektorów odwodnieniowych wraz z dostaą materiałów na potrzeby realizacji obiektów mostowych: WD-0, WD-1, WD-2 (Karo), WD-1, M-1, WD-2, WD-3, WC-1/P, WC-1/L, WD-4, E-1 (jezdnia lewa), E-2, WC-2, WD-5, WD-6, WD-7, WC-3 (Zabrze) - rury i ksztłtki z polipropyleniu w kolorze RAL 9002 + mocowania ze stli o parametrach minimum zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi, E-1 (jezdnia prawa) - Rury i kształtki z żywic poliestrowych GRP w kolorze RAL 9002 lub 7030 + mocowania ze stali o parametrach minimum zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi.

ECOL-UNICON Sp. z o.o., ul. Równa 2,80-067 Gdańsk;
-Wyprodukowanie i dostarczenie kompletne przepompownie ścieków od P1 do P7, -Montaż wyposażenia przepompowni, -Podłączenie zasilania, rozruchu urządzeń i dokonaniu prób eksploatacyjnych.

ASTA-BUD/962/2018; ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk;
-Kompleksowe wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji kablowej 4x110mm.

Maurer SE (dalszy Podwykonawca firmy MSP INTOP);Frankfurter Ring 193, 80807 Monachium;
-Kompleksowe wykonanie dylatacji modułowych wraz z dostawą materiałów na potrzeby realizacji obiektów mostowych WC-1, WC-3, E-1, E-2.

Leszek Kwiatkowski - Firma Usługowa "MALDRO" (dalszy Podwykonawca firmy SAFEROAD RRS Polska Sp.z o.o.); ul. Słoneczne Wzgórze nr 52, 41-400 Mysłowice;
-Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych.

SINNPLUS ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Sp. z o.o.; ul. Widok 2, 74-320 Barlinek;
-Kompleksowe wykonanie robót antykoroyjnych betonu na obiektach inżynierskich w szczególności, zabezpieczenie przez hydrofobizację, powłokę graffiti, nawierzchnio-izolację z żywic o grubości minimum 5 mm z warstwą zamykającą.

MASDROG Sp. z o.o.; ul.Nawrot 114 lok. 33, 90-029 Łódź;
-Kompleksowe wykonanie robót związanych z ułożenia bitumicznej warstwy wiążącej na obiektach mostowych wraz z przeciwspadkami na zadaniu Inwestycyjnym polegających na wykonaniu nawierzchni z asfaltu lanego.

DROGMAX Marcin Kot (dalszy Podwykonawca firmy SAFEROAD RRS Polska Sp. zo .o.; ul. Leszczynowa 6,80-175 Gdańsk;
-Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych.

GEOTOTAL PRO Spółka z o.o. Sp. k; ul. Dworcowa 19; 70-206 Szczecin;
- kompleksowa obsługa geodezyjna kontraktu wynajem kontenera biurowego z dostępem do mediów,

KO-ECO Andrzej Kozaczyk; ul. Browarna 19 / 110; 64-920 Piła;
- stały kompleksowy nadzór przyrodniczy w szczególności chiropterologiczny, zoologiczny, herpetologiczny, ornitologiczny, entomologiczny i botaniczny,

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DIKAR" Dariusz Kruszyński; ul. Bursztynowa 1; 84-352 Wicko;
- kompleksowa obsługa związana z pracami saperskimi,

TRANSPORT SAMOCHODOWY CIĄGNIKOWY USŁUGI LEŚNE KRZYSZTOF LASKOWSKI; KŁĘBOWIEC 29; 78-600 Wałcz;
- kompleksowa obsługa związana z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów,

GEOTECHNICAL CONSULTING OFFICE Sp. z o.o. Sp.k.; ul. Jagiellońska 90; 70-437 Szczecin;
- wykonanie sprawdzających badań geotechnicznych,
- wykonanie sprawdzających badań geotechnicznych oraz opracowanie raportu z wykonanych badań,
- kompleksowe wykonanie sprawdzających badań geologicznych w postaci: 2 sondowań statycznych CPTU na głębokości 27m orz 1 odwiertu nierurowanego o głębokości 27m pod podporą nr 2 estakady E2,

"ASINUS" Igor Maciszewski; ul. Solidarności 129/131 lok 40; 00-898 Warszawa;
- pełnienie stałego nadzoru archeologicznego,

EMBUD Michał Matecki; ul. Hangarowa 2; 70-767 Szczecin;
- kompleksowe zaprojektowanie, wprowadzenie, utrzymanie, aktualizowanie tymczasowej organizacji ruchu,

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.; ul. Pory 78; 02 - 757 Warszawa;
- kompleksowa obsługa laboratoryjna poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badań, opracowywanie sprawozdań,

RAM SECURITY SP. Z O.O.; ul. Ignacego Paderewskiego 2; 63-200 Jarocin;
- usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie budowy,

YLE Inżynierowie sp. z o.o.; ul. Rakietników 32; 02-495 Warszawa;
- wykonanie optymalizacyjnych prac projektowych, wykonywanie nadzoru autorskiego, wykonywanie dokumentacji projektowej,

Spółka GRAUSCH I GRAUSCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o.; ul. Obornicka 1; 62-002 Suchy Las;
- wynajem koparki gąsienicowej Doosan,

KIERCZUK Edyta Kierczuk; ul. Sobolowa 12; 21-500 Biała Podlaska;
- wynajem koparki gąsienicowej Doosan,
- wynajem ładowarki Doosan,

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa SON.POL Natalia Sonnenfeld; ul. Wybudowania 29; 83-230 Smętowo Graniczne;
- wynajem równiarki,

KOR-PROJEKT Silesia Sp. z o.o.; ul. Moniuszki 20; 41-902 Bytom;
- optymalizacyjne prace projektowe "Dokumentacja Optymalizacyjna",
- opracowania projektowe,

Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Kusiołek; ul. Wojska Polskiego 10; 62-420 Strzałkowo;
- wynajem spycharki,
- wynajem ładowarki kołowej,
- wynajem ciągnika URSUS 4011 ze szczotką,
- wynajem traktora RENAULT 14554 + beczka 850,
- wynajem koparki kołowej,
- wynajem ładowarki teleskopowej,

GRUT Leszek Rogalewicz; ul. Szczecińska 30; 74-200 Pyrzyce;
- wynajem spycharki komatsu D65PX,
- wynajem koparki kołowej Doosan,
- wynajem walca drogowego ABG-WERKE PUMA,
- świadczenie usług sprzętowych przy wykopie materiałów/urobku przy pomocy koparki kołowej,

Trójmiejska Wypożyczalnia Maszyn Sp. z o.o.; ul. Cyprysowa 3; 83-307 Kiełpino;
- przewóz materiałów i urobku z miejsc poboru do miejsc wyładunku/składowania bądź wbudowania,

Dampol Damaszk Kamil; ul. Bukowa 9; 86-134 Dolna Grupa;
- wynajem samowładczych samochodów czteroosiowych,
- wynajem samochodów czteroosiowych,

KILOUTOU POLSKA sp. z o.o.; ul. Rokicińska 142; 92-412 Łódź;
- wynajem sprzętu,

SERVIS HR Sp. z o.o.; pl. Niepodległości 1/25; 22-100 Chełm;
- rekrutacja, zatrudnienie i postawienie do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy o kwalifikacjach zawodowych i w określonej liczebności,

JULPOL Mariola Olszewska; ul. 5 Stycznia 65; 64-200 Wolsztyn;
- wynajem walca stalowo-gumowego, spycharki CAT, walca BOMAG, koparki VOLVO i KOMATSU

Działalność Usługowa Rolnicza Laskowski Marcin; ul. Kłębowiec 29; 78-600 Wałcz;
- wycinka drzew,
- usługa jazdy beczkowozem,

ATUT RENTAL Sp. z o.o.; ul. Lucerny 1; 04-687 Warszawa;
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,

"Jeziorowski" Leszek Jeziorowski; ul. Korczaka 71; 64-920 Piła;
- wynajem samochodu ciężarowego,

PKP CARGO S.A.; ul. Grójecka 17; 02-021 Warszawa; Zachodni Zakład Spółki; ul. Kolejowa 23; 60-717 Poznań;
- usługi kolejowe przewozu towarów,

Usługi Transportowe Dariusz Grochock; ul. Kościuszki 13/63; 78-600 Wałcz;
- transport mieszanki piaskowo żwirowej oraz piasku z firmy ANWIT,

Eltras Elżbieta Wiesiołowska; ul. Logarytmiczna 7; 15-587 Białystok;
- przeładunek materiału z wagonów na środki transportowe i przewóz na plac składowy,

BETON SYSTEM Sp. z o.o., sp. k.; ul. Nowotomyska 33; 64-330 Opalenica;
- stabilizacja gruntu cementem,
- osuszanie gruntu gr. 30 cm,
- mobilizacja sprzętu,
- usługa mieszania i dozowania kruszyw,
- osuszania gruntów spoistych (gr. 30-40 cm),

MAST-BUD Sp. z o.o.; ul. Bielicka 76c/2; 85-135 Bydgoszcz;
- usługi polegające na rekrutacji, zatrudnianiu i pozostawieniu do dyspozycji pracowników , którzy zostaną skierowani do realizacji prac budowlanych,

DTC Maciej Paluch; ul.Kołobrzeska 29/30; 78-600 Wałcz;
- usługa dźwigowa 10t, 30t,

T.D Williamson Polska Sp. z o.o.; ul. Annapol 4a; 03-236 Warszawa;
- kompleksowe wykonanie prac hermetycznych na gazociągu w/c DN250,
- kompleksowe wykonanie prac hermetycznych na gazociągu w/c DN350,
- wykonanie dwustronnego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu w/c DN100 wraz z odejściem pod tymczasowy obieg technologiczny DN50 z obudowy głowicy oraz wykonanie dokumentacji odbiorowej,

Nordsped Sp. z o.o. Sp.K.; ul. Bulwar Maurycego Beniowskiego 5A; 70-642 Szczecin;
- transport kruszywa,

HERKULES S.A; ul. Annapol 5; 03-236 Warszawa; Dział Żurawi Gdynia; ul. Hutnicza 1; 81-212 Gdynia;
-żuraw hydrauliczny klasy 40t, 55t, 130t,
- dźwig klasy 55t, 40t,
- żuraw hydrauliczny klasy 200t,
- mobilizacja i demobilizacja dźwigu,

P.W.H.U.T Wiesław Mroczkowski; Lubanie 145a; 87-732 Lubanie;
- wynajem samowyładowczych samochodów,
- samochód czteroosiowy (8x8),
- usługi transportowe przy pomocy samochodów ciężarowych czteroosiowych,

Usługi Transportowo-Handlowe, Przerób Drewna Mariusz Warnke; Zalesie- wybudowanie 2; 89-632 Bursy;
- usługa wynajmu i obsługi dźwigu,
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej,
- usługa wynajmu i obsługi samochodu ciężarowego,
- usługa wynajmu i obsługi koparko-ładowarki,

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.; A. Jerozolimskie 214; 02-486 Warszawa;
-usługa rozkucia głowic pali fundamentowych obiektów inżynierskich,

MULTI MACHINERY Sp. z o.o.; ul. Obornicka 1; 62-002 Suchy Las;
- wynajem ładowarki Doosan,
- wynajem koparki gąsienicowej Doosan,

USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR KAPISZKA; ul. Kaliska 162; 83-400 Kościerzyna;
- transport mieszanki piaskowo żwirowej,
- usługa transportowa,

ATEST Sp. j.; ul. Matejki 31A; 43-600 Jaworzno;
- wykonanie próbnego obciążenia pali Vibro-Fundex,

Mili Sp. z o.o.; ul. Marszałkowska 84/92; 00-514 Warszawa;
- usługi polegające na rekrutacji, zatrudnianiu i pozostawieniu do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy , którzy zostaną skierowani do realizacji prac budowlanych,

WOWIX Sp. z o.o. Sp. K; Zagorzyn 74; 62-814 Blizanów;
- usługi transportowe,

Krzysztof Franciszek Grylicki Zakład Robót Ziemnych i Transportowych; ul. Żytnia 26/61; 08-110 Siedlce;
- usługi transportowe,

Monika Dąbrowska PRO MONT; ul. Wiosny Ludów 22; 09-200 Sierpc;
- usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach zawodowych: cieśla/zbrojarz wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych,

Krzysztof Warnke "WARPOL" Firma Handlowo-Usługowa; Zalesie- wybudowanie 2; 89-632 Bursy;
- usługa wynajmu i obsługi dźwigu,
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej,
- usługa wynajmu i obsługi samochodu ciężarowego,

ULMA Construccion Polska S.A.; Koszajec 50; 05-840 Brwinów;
- usługa najmu deskowań,

Przedsiębiorstwo Drogowe "DROBUD" Sp. z o.o.; ul. Jagodowa 4; 83-010 Rotmanka;
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej+ łożyska do kopania oraz łyżka skarpowa,

AKSAMIT Sp. z o.o.; ul. Brylanotowa 7; 80-180 Gdańsk;
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej+ łożyska do kopania oraz łyżka skarpowa,

Usługi Transportowe Iwona Glanc; Szyszyn Teodorowo 23a; 62-561 Ślesin;
- przewóz materiałów przy pomocy samochodów czteroosiowych,

KRZYW-BUD Krzywnia Andrzej; ul. Zielona 6; 98-313 Konopnica;
- usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach zawodowych: cieśla/zbrojarz wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych oraz środków ochrony indywidualnej pracowników,

BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o.; ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 101; 41-709 Ruda Śląska;
- wynajem walca HAMM,
- wynajem walca BOMAG,
- wynajem układarki gąsienicowej,

Usługi Dźwigowe "PAZOŁA" Robert Pazoła; ul. Czechowa 8; Sierakowo 63-900 Rawicz;
- wynajem żurawia samochodowego FAUN,
- wynajem żurawia samochodowego 250t z operatorem,

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Budowlane "SPRZĘTO-BUD" Sp. z o.o.; ul. Poznańska 16D, 62-080 Tarnowo Podgórne;
- wynajem spycharki CAT,
- wynajem operatora spycharki,

P.P.H.U. "TRANS-PIK" PIOTR KOPACZ; ul. Wąwalska 30/34; 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
- usługa transportowa polegająca na przewozie materiałów przy pomocy samochodów ciężarowych czteroosiowych,

Renata Lewandowska Usługi Dźwigiem Samochodowym; ul. Raczyńskiego 81; 60-460 Poznań;
- usługa wynajmu i obsługi żurawi hydraulicznych,

SONTECH Sp. z o.o.; ul. Dubińska 7A; 63-920 Pakosław;
- usługa wynajmu i obsługi żurawi hydraulicznych,

TRINAC Polska Sp. z o.o.;ul. Palisadowa 20/22; 01-940 Warszawa;
- najem żurawia wieżowego K-1 LIEBHERR 112EC-H,

Hause Capital Invest Sp. z o.o; ul. Motylkowa 6/2; 52-200 Wysoka;
- usługa ładowarką teleskopową MERLO ROTO 30.16.,

TOMAS Tomasz Puchalski; Ząbków Kolonia 4a; 08-300 Sokołów Podlaski;
- usługa ładowarką teleskopową MERLO ROTO 30.16.,

G-LOGISTIC; ul. Sopocka 10; 60-473 Poznań;
- usługa ładowarką teleskopową MERLO ROTO 30.16.,

Zakład robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODBUD Tadeusz i Paweł Ryczkowscy Sp. Jawna; ul. Przemysłowa 31; 64-920 Piła
-usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach zawodowych: monter instalacji sanitarnych wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych oraz środków ochrony indywidualnej pracowników,

CONSTRUFINS USŁUGI ZBROJARSKIE I BUDOWLANE ROMAN TOMCHUK; ul. Rodu Lubieńskich 6, 96-317 Guzów
- Usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy (16 osób) o kwalifikacjach zawodowych: cieśla/zbrojarz wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych, drobnych elektronarzędzi;

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk
- wykonanie kompletnych projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej;

KABUD Karol Sikora; ul. Wrzosowa 1; 89-430 Kamień Krajeński;
- Usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy (6 osób) o kwalifikacjach zawodowych: brukarz, robotnik ogólnobudowlany wraz z zapewnieniem narzędzi pomocniczych oraz środków ochrony indywidualnej pracowników;

Dąbrowski Marek Inwestmost
- Usługi polegające na rekrutacji, zatrudnianiu przez siebie i pozostawieniu do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy , którzy zostaną skierowani do realizacji prac budowlanych;

TRANSPORT Piotr Skrodzki, ul. Kościelna 18, 78-611 Szwecja
- usługa monitoringu kolektorów deszczowych, usługa czyszczenia kolektorów deszczowych;

Ostapiuk Service Company Piotr Ostapiuk, ul. Jatkowa 7, 21-560 Międzyrzec Podlaski
- przewóz materiałów,

RYSZARD OWCZARZAK REMO - Zakład Instalacji P.Poż. Sanitarnych, Wod.-Kan.-Gaz i Co. Remonty Naprawa Pomp, ul. Jana Kochanowskiego 44/8, 64-800 Chodzież,
- usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy,
- usługa koparką kołową,

ZS-Partner Sp. z o.o., Wojciechówka 1, 62-800 Kalisz
- Usługa ciągnikiem ze szczotką - zamiatarką,
- Usługa ciągnikiem z beczką,

ANTARES GROUP Ramaniuk Dzmitry, ul. Ogrodowa 3/1 89-240 Kcynia,
- Usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach ogólnobudowlanych

SAT Sp. z o.o., ul. Opolska 9, 55-200 Olawa
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Transport Drogowy Towarów Pojazdami Uniwersalnymi Henryk Swenderski, ul. Łąkoszyńska 131, 99-300 Kutno
- Usługa ciągnikiem rolniczym z beczką

GEOEKSPRES OLSZTYNEK Sp. z o.o. ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek, (Dalszy Usługodawca formy GEOTOTAL PRO Sp. z o.o. Sp.k.)
- Usługu polegające na prowadzeniu geodezyjnych prac obliczeniowych i pomiarowych oraz udestepnianiu samochodów do prac polowych,
- Usługi polegające na obsłudze geodezyjnej robót realizowanych w ramach Kontraktu,

GEOEKSPRES OLSZTYNEK Sp. z o.o. (Dalszy Usługodawca formy GEOTOTAL PRO Sp. z o.o. Sp.k.); ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek;
- usługu polegające na prowadzeniu geodezyjnych prac obliczeniowych i pomiarowych oraz udestepnianiu samochodów do prac polowych;
- usługi polegające na obsłudze geodezyjnej robót realizowanych w ramach Kontraktu;

BudGraż Grażyna Gołębiowska; ul.Glisno 35, 69-210 Lubniewice;
- usługa wykonania rozbiórki i montażu tymczasowego podparcia ustroju nośnego estakady E1;

JIB SERVICE Tomasz Kruczkowski; ul. Mickiewicza 1A, 85-100 Świecie;
- Usługa - obsługa żurawi za pomocą dwóch operatorów żurawi wieżowych (żurawia górnoobrotowego i żurawia dolnoobrotowego);

INVESTBUD Sp. z o.o; ul. Poznańska 28A; 64-920 Piła;
- Przewóz materiałów przy pomocy 1-2 samochodów czteroosiowych;

INVESTBUD Sp. z o.o; ul. Poznańska 28A, 64-920 Piła;
- Przewóz materiałów;

Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.; Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań;
- Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie budowy;

Firma Handlowo-Usługowa TRANSPOL Małysa Piotr; ul. Sławkowska 345, 32-332 Bukowno;
- Wynajem dźwigu gąsienicowego Sennebogn 50 ton - rozładunki/załadunki/przerzuty/montaż maszyny oraz praca z wibromłotem.

Angelik Bałdyga ANGEL-BUD; ul. Kaliska 7; 87-100 Toruń;
-Rekrutacja, zatrudnienie i postawienie do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy.

MELBUD Leszek Mela; Stare Gronowo 20A; 77-310 Debrzno;
-Usługa pozostawienia w dyspozycji pracowników ogólnobudowlanych,
-Usługa wykonania tymczasowego podparcia ustroju nośnego obiektu WD-0.

"Budowa" Zbigniew Kapica; ul. Złoczewska 49A; 98-360 Lututów;
-Usługa pozostawienia w dyspozycji pracowników ogólnobudowlanych.

P.H.U DRAGON Iwona Łukaszuk; Marianka 1B,14-400 Pasłęk;
-Zalanie krawędzi asfaltem na gorąco - 28 cm.

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.; ul. Elbląska 135; 80-718 Gdańsk;
- produkcja, handel i dystrybucja wyrobów asfaltowych w ramach inwestycji,

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.; ul. Betonowa 2; 88-300 Mogilno;
- dostarczenie prefabrykatów przepustów skrzynkowych klasy A

IMPO-STAL BEATA WOŹNIAK; ul. Mokotowska, nr 1; 00-640 Warszawa;
- dostawa rur stalowych izolowanych,
- dostawa rur stalowych izolowanych,

ViaCon Polska Sp. z o. o.; ul. Przemysłowa 6; 64-130 Rydzyna;
- produkcja i dostawa rur stalowych spiralnych karbowanych typu HelCor i rur przepustowych spiralnych karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości,
- produkcja i dostawa systemu ścian oporowych VIABLOCK TYP 2,
- dostawa geotkanin TeleTextilesLatvia TeleVev 170/170 oraz geotkanin DAEJUNG ULTIMATEX DJ 15,

JAROSŁAW HALAREWICZ, HENRYK BOGUSZ "BOHAMET - ARMATURA" SPÓŁKA JAWNA; ul. Kościelna 2; 86-005 Białe Błota;
- produkcja i dostawa armatury,
- dostawa materiałów do przebudowy sieci Wod.-Kan,
- dostawa rur z polietylenu PEHD PE100 ciśnieniowe do przesyłania wody,
- dostawa kształtek,
- dostawa rur PVC-U, PP,
- dostawa rur WEHOTRIPLA PP i PP oraz transport materiału na plac budowy.
- dostawa rur Plastpipe, rur Kaczmarek, rur Funke, rur UPONOR Infra WEHOTRIPLA,
- dostawa rur PE100, zasuwy DN 50, zasuwo-opaski DN50, obudowy teleskopowe Dn 25-50, taśmy niebieskie z wkł. Met/100 mb+nadruk, płoza H15 BR INTEGRA oraz zamek, manszwty zamykane EPDM, kolano elektrotpolowe fi 63, mufa elektrotpolowe fi 63, trójnik elektrooporowy fi 63, złącza G/Z 63x2 TQ,
- dostawa złączy G/Z 63x2 TQ,

LAFARGE CEMENT S.A.; ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz;
- produkcja oraz dostarczenie na Teren Budowy mieszanki betonowej,
- produkcja i dostawa na Teren Budowy cementu CEMII 32,5 R,

LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.; ul. Iłżecka 24F; 02-135 Warszawa;
- produkcja i dostawa mączki wapiennej,

CHOJNA BETON Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 1; 74-500 Chojna;
- Wytwarzanie i dostarczanie na plac budowy studni betonowych i żelbetowych DN 1000, 1200, 1500, 2000; wylotów DN200 - DN800; osadników poziomych do studni wpadowych; wpustów ulicznych DN500,
- dostawa kręgów betonowych 1000/1000 i 1000/500 stopnie żeliwne oraz kręgów betonowych 1000/1000 ze stopniami 13101 typ U156,

Bowim S.A.; ul. Niwecka 1E; 41-200 Sosnowiec;
- dostawa prefabrykatów ze stali zbrojeniowej do pali Vibro fundex,

Budownictwo-W Sp. z o.o. Sp. K; ul. Kielnieńska 138; 80-299 Gdańsk;
- dostawa geotkaniny 40x40kN/m GEOLON PP 40,

REGNARS Sp. z o.o.; ul. Ceglana 7; 65-211 Zielona Góra;
- dostawa kruszywa melafirowego 0-31,5,
- dostawa kruszywa melafirowego 0-31,5, 0-63 na podbudowy,
- dostawa materiału do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) i mieszanek mastyksowwo-grysowych (SMA): kruszywo melafirowe łamane 0/2, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22,

BAZA TURYSTYCZNA "RANCZO" DANUTA NOWAK; Strączno 69; 78-642 Strączno;
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego, wydobytego przez Kupującego,

TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna; Sitkówka 24; 26-052 Nowiny; ZAKŁAD Kujawy; Bielawy I; 88-192 Piechcin;
- dostawa wapna palonego mielonego EN 459-1 CL 90-Q do osuszania gruntów,

EKOTECH Trade Sp. z o.o.; ul. gen. Stanisława Skalskiego 1/U16; 03-982 Warszawa;
- produkcja i dostawa spoiwa do ulepszania gruntów TEFRA 15,

STAL-SERVICE Sp. z o.o.; ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa;
- wykonanie i dostawa zbrojeń budowlanych do betonu w postaci stali zbrojeniowej ciętej i giętej, prostej ciętej, prostej,

ALWIKOR sp. z o.o.; ul. Złota 7 lok 18; 00-019 Warszawa;
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego, wydobytego przez Wykonawcę ze złoża Kopalni,

CMC Poland Sp. z o.o.; ul. Józefa Piłsudskiego 82; 42-400 Zawiercie;
- dostawa siatki zgrzewalnej fi 8 100x100mm wymiar arkusza 6x2,30m, stal B500A

KPPD SZCZECINEK S.A.; Świerczyna 76A; 78-531 Świerczyna;
- dostawa desek 25, 32, 50 mm, szer. 15-20 cm, długość min. 3,0 m,
- dostawa kantówki 10x10, 12x12 cm, długość min. 3,0 m,

SKLEJKA-EKO S.A.; ul. Reymonta 35; 63-400 Ostrów Wielkopolski;
- dostawa sklejki szalunkowej topolowej film 120g/m2 21x1250x2500mm, oraz sklejki szalunkowej brzozowej film 220g/m2 21x1250x2500mm,

Przedsiębiorstwo Usługowe Anna Bluma; Dobrzyca 17; 64-930 Szydłowo;
- dostawa studni 10 metrowej, pompy głębinowej, czujnik poziomu cieczy typ ZNS, rury PE40,

ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A; Koszajec 50; 05-840 Brwinów;
- dostawa płyty warstwowej 21x500x2000 mm,

TOM 2 Sp. z o.o.; Pomorska 112; 70-812 Szczecin;
- dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia,

COMFORT S.A; Rakowice Małe 17; 59-600 Lwówek Śląski;
- dostawa materiałów w postaci belek prefabrykowanych, belek mostowych,

Tadeusz Maziarz Wydobywanie i Uszlachetnianie Kruszywa; ul. Grodzka 11; 64-920 Piła;
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego, wydobytego przez Wykonawcę,

Elikopol BK Sp. z o.o.; Al. Armii Krajowej 178; 43-316 Bielsko-Biała
- produkcja i dostawa geotkaniny KORTEX GT 150/150

Griltex Polska Sp. z o.o.; ul. Obornicka 7; Złotkowo; 62-002 Suchy Las;
- dostawa geokompozytu GXP DREN 5, geokompozytu GXP DREN WTX 7,

Freyssinet Polska Sp. z o.o.; ul. Głuszycka 5; 02-215 Warszawa;
- dostawa na budowę łożysk elastomerowych,

SIWIK INTERTRADE Sp. z o.o.; ul. Młodkowskiego 40A; 11-700 Mrągowo;
- dostawa oleju opałowego ciężkiego;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu; ul. Budowlanych 9; 78-600 Wałcz;
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego wydobytego przez Wykonawcę ze złoża kopalnii, z przeznaczeniem do wykonania nasypów drogowych, wymiany gruntu, górnej warstwy nasypu i zasypek obiektów inżynierskich

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter, ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice;
- dostawa: kostka brukowa cegiełka czerwona;
- dostawa: krawężnika ulicznego oraz obrzeży,
- dostawa: korytka ściekowe trójkątne,

SOPREMA Polska Sp. z o.o.; ul. Stefana Batorego 7 Pass, 05-870 Błonie;
- dostawa Ep Performa PL i Elastocol 500,

INRECO-EMULSJA Sp. z o.o., Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka;
- dostawa: emulsji asfaltowej modyfikowanej,

DWD System Sp. z o.o.; ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań;
- dostawa: wpustów mostowych;

WIRO s.c. Artur wiór, Karol Węgrzyniak, ul. Nowomiejska 74a, 78-600 Wałcz,
- wytworzenie i dostarczenie osadników wirowych wraz z nadbudowami,

REALBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 32, 71-627 Szczecin
- dostawa włazów i wpustów z żeliwa oraz koszy ocynkowanych

SIKA POLAND Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa,
- dostawa materiałów budowlanyh,

POLCHEM Wojciech Misiurny, ul. Dekabrystów 3, 44-121 Gliwice,
- dostawa WETFIX BE

Hufard Polska Sp. z o.o., ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa,
- dostawa EuroGrout 04 - zaprawa plastyczna

Max Frank Sp. z o.o.; ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa;
- środek antyadhezyjny do betonu napowietrzonego
- dystans liniowy o otulinie 40mm dł. 80cm, dystans liniowy typu wąż N o otulinie 40mm dł. 80cm, dystans liniowy w otulinie 30mm dl. 80cm
- dystans liniowy typu wąż o otulinie 40mm dł. 80cm,

NYSTAL S.A.; ul. Konduktorska 11; 40-155 Katowice; Biuro Handlowe; ul. Kcyńska 15; 81-005 Gdynia;
- Pręt żebrowany Φ16;
- Rura bez szwu 273x12,5;
- Rura bez szwu 406,4x20,0;

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.; ul. Zbożowa 2; 43-175 Wyry;

ALPIDA Sp. z o.o.; ul. Franciszka Klimczaka 20/86,02-797 Warszawa;
- Kostka granitowa surowo-łupana szara 15/17 zgodnie ze specyfikacją WBP ZABRZE D.05.03.01, - Krawężnik granitowy mostowy 18x20cm, skos 4/10 w odcinkach o dł. 80-120 cm (z otworami na kotwy), - Krawężnik granitowy mostowy 18x20 cm, skos 4/10 w odcinkach o dł. 80-120 (z otworami na kotwy).

Kopalnia Surowców Mineralnych S.Mroczek, T.Szczepański s.j. Kopalnia Parsęcko; Parsęcko 98B,78-400 Szczecinek;
- Dostawa kruszywa drobnego 0-2mm (piasek 0-2mm) Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych "TERAZZO"

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych "TERAZZO" mgr inż. Jacek Kulupa; Kąkolewice 31, 68-840 Budzyń;
-Dostawa: krawężników drogowych 15x30, 20x30, krawężnika betonowego wtopionego 15x22/0, kraężnika trapezowego 15/22x30, obrzeży betonowych chodnikowych16 8x30, kraweżnika betonowego 12x25x100, kostki brukowej betonowej frazowej i bezfrazowej.