Zatwierdzeni Podwykonawcy

Poradnika dla podwykonawcówPrzedsiębiorstwo Usług Handlowych RUR. Sp. z o.o.; ul. Cicha 1, 55-100 Trzebnica
(Data akceptacji 18.05.2016r.)

- kompleksowe wykonanie przepustów rurowych,

KRETSERWIS S.C Jan Gola Łukasz Gola; ul. Nowomiejska 74a, 78-600 Wałcz
(Data akceptacji 19.05.2016r.)

- wykonanie robót teletechnicznych na całości zadania inwestycyjnego,

TESGAS S.A; ul. Batorowska 9, Dąbrowa; 62-070 Dopiewo
(Data akceptacji 11.07.2016r.);

- kompleksowe wykonanie robót związanych z przebudową sieci gazowej,
- Demontaż i przebudowa sieci gazowej w/c Dn250 mm,
- Demontaż i przebudowa sieci gazowej w/c Dn 100mm,
- Demontaż i przebudowa sieci gazowej w/c Dn250,


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RUR Zdzisław Franczak; ul. Solna 7, 55-100 Trzebnica
(Data akceptacji 16.05.2016r.)

- kompleksowe wykonanie robót związanych z przebudową sieci drenarskiej,
- kompleksowe wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej,

Firma Handlowo-Usługowa "WARPOL" Krzysztof Warnke; Zalesie-wybudowanie 2; 89-632 Brusy;
(Data akceptacji 19.05.2016r.)

- kompleksowe wykonanie przepustów ekologicznych,

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El Professional Mariusz Maszota; ul. Zielona 2; 84-242 Kłębowo
(Data akceptacji 19.05.2016r.)

- kompleksowe wykonanie robót elektroenergetycznych,
- kompleksowe wykonanie tymczasowych przyłączy elektroenergetycznych Terenu Budowy,
- kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji nr 9

TESGAS S.A.; ul. Batorowska 9; Dąbrowa; 62-070 Dopiewo
(Data akceptacji 26.05.2017r.)

- kompleksowe wykonanie robót polegające na usunięciu kolizji gazu wysokiego ciśnienia,

BBR Polska Sp. z o.o.; ul. Annopol 14; 03-236 Warszawa
(Data akceptacji 22.02.2017r.);

- wykonanie obsługi nasuwania konstrukcji obiektu E-2 na podpory oraz sprężenia konstrukcji wraz z dostawą materiału,

ViaCon Polska Sp. z o. o.; ul. Przemysłowa 6; 64-130 Rydzyna
(Data akceptacji 11.04.2017r.);

- kompleksowa realizacja robót polegających na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu, dostarczeniu i zamontowaniu prefabrykatów żelbetowych CONSPAN wraz z robotami izolacyjnymi dla obiektów WED-1, WED-2, WED-3, WED-4, M-2,

ViaCon CONSTRUCTION Sp. z o.o; ul. Przemysłowa 6; 64-130 Rydzyna
(Data akceptacji 05.06.2017r.)

- kompleksowa realizacja robót polegających na zmontowaniu prefabrykatów żelbetowych CONSPAN wraz z robotami izolacyjnymi dla obiektów WED-1, WED-2, WED-3, WED-4, M-2 wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi, robotami tymczasowymi i towarzyszącymi

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych ,,WODBUD" Sp.z o.o; ul Przemysłowa 31, 64-920 Piła
(Data akceptacji 07.08.2017r.);

- kompleksowe wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej

FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o, ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa
- Kompleksowe wykonanie robót polegające na: wyprodukowaniu, dostarczeniu na Teren Budowy i zamontowaniu łożyska garnkowych; wyprodukowaniu, dostarczeniu łożysk elastomerowych

"ELMAR" K i D Bednarczyk sp. j, ul. Miedziana 7, 87-600 Lipno
- Kompleksowe wykonanie robót związanych z ułożeniem ścieków drogowych korytkowych i trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych;

RYSZARD OWCZARZAK REMO - Zakład Instalacji P.Poż. Sanitarnych, Wod.-Kan.-Gaz i Co. Remonty Naprawa Pomp, ul. Jana Kochanowskiego 44/8, 64-800 Chodzież
- kompleksowe wykonanie robót związanych z przebudową wodociągu,
- Kompleksowe wykonanie robót związanych z budową rurociągu tłoczonego kanalizacji deszczowej;

DEKRO-MOST Leszek Bulenger, Krobanów nr 8, 98-220 Zduńska Wola
- Kompleksowe wykonanie robót polegających na ułożeniu papy termozgrzewalnej na płytach ustrojów nośnych obiektów inżynierskich.

MSP INTOP Sp. z o.o.; ul. Wiosenna 6, 72-002 Skarbimierzyce
- Kompleksowe wykonanie dylatacji modułowych wraz z dostawą materiałów na potrzeby realizacji obiektów mostowych.

MELBUD Leszek Mela, Stare Gronowo 20A, 77-310 Debrzno
- Kompleksowe wykonanie robót związanych z realizacją ustroju nośnego i robót wykończeniowych na wiadukcie WD-0 Karo

TRAX ELEKTRONIK A.MORYC, M.TOMECKI, L.TURCZYŃSKI spółka jawna, ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków
- Wykonanie systemów zbierania danych pogodowych oraz o stanie infrastruktury w dwóch lokalizacjach, w postaci: 2 stacji metrologicznych.

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Sp. z o.o.; ul. Gdańska 36, 70-660 Szczecin
- Kompleksowe wykonanie usług polegających na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ustroju niosącego widuktu WD-0 (łuku stalowego).

,,Budowa" Zbigniwe Kapica, ul. Złoczewska 49A, 98-360 Lututów
- Kompleksowe wykonanie pozostałych robót ziemnych, żelbetowych, izolacyjnych i odwodnieniowych oraz przy obiektowych (wzmocnienie wylotów drenów i montaż reperów).

Saferoad RRS Polska Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 6,80-175 Gdańsk
- Kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wyprodukowaniu, dostarczeniu na miejsce montażu, rozładowaniu i montażu barier i barieroporęczy ochronnych drogowych i mostowych oraz osłon przeciwolśnieniowych U19 i osłon energochłonnych, połączenie barier istniejących z nowowybudowanymi.

DWD SYSTEM Sp. Z o.o., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A,60-529 Poznań
- Kompleksowe wykonanie kolektorów odwodnieniowych wraz z dostawą materiałów na potrzeby realizacji obiektów mostowych: WD-0, WD-1, WD-2 (Karo), WD-1, M-1, WD-2, WD-3, WC-1/P, WC-1/L, WD-4, E-1 (jezdnia lewa), E-2, WC-2, WD-5, WD-6, WD-7, WC-3 (Zabrze) - Rury i ksztłtki z polipropyleniu w kolorze RAL 9002 + mocowania ze stli o parametrach minimum zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi, E-1 (jezdnia prawa) - Rury i kształtki z żywic poliestrowych GRP w kolorze RAL 9002 lub 7030 + mocowania ze stali o parametrach minimum zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi.

ECOL-UNICON Sp. z o.o., ul. Równa 2,80-067 Gdańsk
- Wyprodukowanie i dostarczenie kompletne przepompownie ścieków od P1 do P7, - Montaż wyposażenia przepompowni, - Podłączenie zasilania, rozruchu urządzeń i dokonaniu prób eksploatacyjnych.

ASTA-BUD/962/2018; 64-920 Piła, ul. Podgórna 12
- Kompleksowe wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji kablowej 4x110mm.

Maurer SE (dalszy Podwykonawca firmy MSP INTOP);Frankfurter Ring 193, 80807 Monachium
- Kompleksowe wykonanie dylatacji modułowych wraz z dostawą materiałów na potrzeby realizacji obiektów mostowych WC-1, WC-3, E-1, E-2.

Leszek Kwiatkowski - Firma Usługowa "MALDRO" (dalszy Podwykonawca firmy SAFEROAD RRS Polska Sp.z o.o.); ul.Słoneczne Wzgórze nr 52, 41-400 Mysłowice
- Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych.

SINNPLUS ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Sp. z o.o.; ul.Widok 2, 74-320 Barlinek
- Kompleksowe wykonanie robót antykoroyjnych betonu na obiektach inżynierskich w szczególności, zabezpieczenie przez hydrofobizację, powłokę graffiti, nawierzchnio-izolację z żywic o grubości minimum 5 mm z warstwą zamykającą.

MASDROG Sp. z o.o.; ul.Nawrot 114 lok. 33, 90-029 Łódź
- Kompleksowe wykonanie robót związanych z ułożenia bitumicznej warstwy wiążącej na obiektach mostowych wraz z przeciwspadkami na zadaniu Inwestycyjnym polegających na wykonaniu nawierzchni z asfaltu lanego.

DROGMAX Marcin Kot (dalszy Podwykonawca firmy SAFEROAD RRS Polska Sp. zo.o.; ul.Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk
- Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych.

AMK Mariusz Kurowicki (dalszy Podwykonawca firmy SINNPLUS Zabezpieczenia Antykorozyjne Sp. z o.o.); ul.Witosa 10, 05-200 Helenów
- Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalayjnych.

Radfid Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Radosław Fidos Dalszy Podwykonawca SAFEROAD RRS Polska Sp. z o.o.; ul.Stefana Okrzei 33/36,91-009 Łódź
- Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalayjnych.

MARBUD Marek Kaniewski Dalszy Podwykonawca SAFEROAD RRS Polska Sp. z o.o.; ul.Świderska 8, 05-480 Karczew
- Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalayjnych.

ZARBUD S.C. Sylwester Zarębski Dalszy Podwykonawca SAFEROAD RRS Polska Sp. z o.o.; ul.Ogrodowa 6, 43-330 Stara Wieś
-Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonaniu pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych.

Geotech Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca ASTA-BUD; ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard Szczeciński
-Kompleksowe wykonanie kanalizacji kablowej 4x110 mm (odcinek KARO i ZABRZE).

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz - Goronski ; ul. W. Faustmanna 5, 62-030 Luboń
- Montaż wypełnień ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

KABUD Karol Sikora; ul. Wrzosowa 1, 89-430 Kamień Krajeński
- Montaż prefabrykowanych ścieków przykrawędziowych, osadzanie pierścienia odciążającego i płyty pod wpust uliczny, montaż krat wpustowych, montaż krawężnika drogowego, montaż obrzeża betonowego, ułożenie kostki brukowej.

GEOTOTAL PRO Spółka z o.o. Sp. k; ul. Dworcowa 19; 70-206 Szczecin;
- kompleksowa obsługa geodezyjna kontraktu wynajem kontenera biurowego z dostępem do mediów,

KO-ECO Andrzej Kozaczyk; ul. Browarna 19 / 110; 64-920 Piła;
- stały kompleksowy nadzór przyrodniczy w szczególności chiropterologiczny, zoologiczny, herpetologiczny, ornitologiczny, entomologiczny i botaniczny,

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DIKAR" Dariusz Kruszyński; ul. Bursztynowa 1; 84-352 Wicko;
- kompleksowa obsługa związana z pracami saperskimi,

TRANSPORT SAMOCHODOWY CIĄGNIKOWY USŁUGI LEŚNE KRZYSZTOF LASKOWSKI; KŁĘBOWIEC 29; 78-600 Wałcz;
- kompleksowa obsługa związana z wycinką i karczowaniem drzew i krzewów,

GEOTECHNICAL CONSULTING OFFICE Sp. z o.o. Sp.k.; ul. Jagiellońska 90; 70-437 Szczecin;
- wykonanie sprawdzających badań geotechnicznych,
- wykonanie sprawdzających badań geotechnicznych oraz opracowanie raportu z wykonanych badań,
- kompleksowe wykonanie sprawdzających badań geologicznych w postaci: 2 sondowań statycznych CPTU na głębokości 27m orz 1 odwiertu nierurowanego o głębokości 27m pod podporą nr 2 estakady E2,

"ASINUS" Igor Maciszewski; ul. Solidarności 129/131 lok 40; 00-898 Warszawa;
- pełnienie stałego nadzoru archeologicznego,

EMBUD Michał Matecki; ul. Hangarowa 2; 70-767 Szczecin;
- kompleksowe zaprojektowanie, wprowadzenie, utrzymanie, aktualizowanie tymczasowej organizacji ruchu,

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.; ul. Pory 78; 02 - 757 Warszawa;
- kompleksowa obsługa laboratoryjna poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badań, opracowywanie sprawozdań,

RAM SECURITY SP. Z O.O.; ul. Ignacego Paderewskiego 2; 63-200 Jarocin;
- usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie budowy,

YLE Inżynierowie sp. z o.o.; ul. Rakietników 32; 02-495 Warszawa;
- wykonanie optymalizacyjnych prac projektowych, wykonywanie nadzoru autorskiego, wykonywanie dokumentacji projektowej,

Spółka GRAUSCH I GRAUSCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o.; ul. Obornicka 1; 62-002 Suchy Las;
- wynajem koparki gąsienicowej Doosan,

KIERCZUK Edyta Kierczuk; ul. Sobolowa 12; 21-500 Biała Podlaska;
- wynajem koparki gąsienicowej Doosan,
- wynajem ładowarki Doosan,

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa SON.POL Natalia Sonnenfeld; ul. Wybudowania 29; 83-230 Smętowo Graniczne;
- wynajem równiarki,

KOR-PROJEKT Silesia Sp. z o.o.; ul. Moniuszki 20; 41-902 Bytom;
- optymalizacyjne prace projektowe "Dokumentacja Optymalizacyjna",
- opracowania projektowe,

Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Kusiołek; ul. Wojska Polskiego 10; 62-420 Strzałkowo;
- wynajem spycharki,
- wynajem ładowarki kołowej,
- wynajem ciągnika URSUS 4011 ze szczotką,
- wynajem traktora RENAULT 14554 + beczka 850,
- wynajem koparki kołowej,
- wynajem ładowarki teleskopowej,

GRUT Leszek Rogalewicz; ul. Szczecińska 30; 74-200 Pyrzyce;
- wynajem spycharki komatsu D65PX,
- wynajem koparki kołowej Doosan,
- wynajem walca drogowego ABG-WERKE PUMA,
- świadczenie usług sprzętowych przy wykopie materiałów/urobku przy pomocy koparki kołowej,

Trójmiejska Wypożyczalnia Maszyn Sp. z o.o.; ul. Cyprysowa 3; 83-307 Kiełpino;
- przewóz materiałów i urobku z miejsc poboru do miejsc wyładunku/składowania bądź wbudowania,

Dampol Damaszk Kamil; ul. Bukowa 9; 86-134 Dolna Grupa;
- wynajem samowładczych samochodów czteroosiowych,
- wynajem samochodów czteroosiowych,

KILOUTOU POLSKA sp. z o.o.; ul. Rokicińska 142; 92-412 Łódź;
- wynajem sprzętu,

SERVIS HR Sp. z o.o.; pl. Niepodległości 1/25; 22-100 Chełm;
- rekrutacja, zatrudnienie i postawienie do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy o kwalifikacjach zawodowych i w określonej liczebności,

JULPOL Mariola Olszewska; ul. 5 Stycznia 65; 64-200 Wolsztyn;
- wynajem walca stalowo-gumowego, spycharki CAT, walca BOMAG, koparki VOLVO i KOMATSU

Działalność Usługowa Rolnicza Laskowski Marcin; ul. Kłębowiec 29; 78-600 Wałcz;
- wycinka drzew,
- usługa jazdy beczkowozem,

ATUT RENTAL Sp. z o.o.; ul. Lucerny 1; 04-687 Warszawa;
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,

"Jeziorowski" Leszek Jeziorowski; ul. Korczaka 71; 64-920 Piła;
- wynajem samochodu ciężarowego,

PKP CARGO S.A.; ul. Grójecka 17; 02-021 Warszawa; Zachodni Zakład Spółki; ul. Kolejowa 23; 60-717 Poznań;
- usługi kolejowe przewozu towarów,

Usługi Transportowe Dariusz Grochock; ul. Kościuszki 13/63; 78-600 Wałcz;
- transport mieszanki piaskowo żwirowej oraz piasku z firmy ANWIT,

Eltras Elżbieta Wiesiołowska; ul. Logarytmiczna 7; 15-587 Białystok;
- przeładunek materiału z wagonów na środki transportowe i przewóz na plac składowy,

BETON SYSTEM Sp. z o.o., sp. k.; ul. Nowotomyska 33; 64-330 Opalenica;
- stabilizacja gruntu cementem,
- osuszanie gruntu gr. 30 cm,
- mobilizacja sprzętu,
- usługa mieszania i dozowania kruszyw,
- osuszania gruntów spoistych (gr. 30-40 cm),

MAST-BUD Sp. z o.o.; ul. Bielicka 76c/2; 85-135 Bydgoszcz;
- usługi polegające na rekrutacji, zatrudnianiu i pozostawieniu do dyspozycji pracowników , którzy zostaną skierowani do realizacji prac budowlanych,

DTC Maciej Paluch; ul.Kołobrzeska 29/30; 78-600 Wałcz;
- usługa dźwigowa 10t, 30t,

T.D Williamson Polska Sp. z o.o.; ul. Annapol 4a; 03-236 Warszawa;
- kompleksowe wykonanie prac hermetycznych na gazociągu w/c DN250,
- kompleksowe wykonanie prac hermetycznych na gazociągu w/c DN350,
- wykonanie dwustronnego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu w/c DN100 wraz z odejściem pod tymczasowy obieg technologiczny DN50 z obudowy głowicy oraz wykonanie dokumentacji odbiorowej,

Nordsped Sp. z o.o. Sp.K.; ul. Bulwar Maurycego Beniowskiego 5A; 70-642 Szczecin;
- transport kruszywa,

HERKULES S.A; ul. Annapol 5; 03-236 Warszawa; Dział Żurawi Gdynia; ul. Hutnicza 1; 81-212 Gdynia;
-żuraw hydrauliczny klasy 40t, 55t, 130t,
- dźwig klasy 55t, 40t,
- żuraw hydrauliczny klasy 200t,
- mobilizacja i demobilizacja dźwigu,

P.W.H.U.T Wiesław Mroczkowski; Lubanie 145a; 87-732 Lubanie;
- wynajem samowyładowczych samochodów,
- samochód czteroosiowy (8x8),
- usługi transportowe przy pomocy samochodów ciężarowych czteroosiowych,

Usługi Transportowo-Handlowe, Przerób Drewna Mariusz Warnke; Zalesie- wybudowanie 2; 89-632 Bursy;
- usługa wynajmu i obsługi dźwigu,
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej,
- usługa wynajmu i obsługi samochodu ciężarowego,
- usługa wynajmu i obsługi koparko-ładowarki,

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.; A. Jerozolimskie 214; 02-486 Warszawa;
-usługa rozkucia głowic pali fundamentowych obiektów inżynierskich,

MULTI MACHINERY Sp. z o.o.; ul. Obornicka 1; 62-002 Suchy Las;
- wynajem ładowarki Doosan,
- wynajem koparki gąsienicowej Doosan,

USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR KAPISZKA; ul. Kaliska 162; 83-400 Kościerzyna;
- transport mieszanki piaskowo żwirowej,
- usługa transportowa,

ATEST Sp. j.; ul. Matejki 31A; 43-600 Jaworzno;
- wykonanie próbnego obciążenia pali Vibro-Fundex,

Mili Sp. z o.o.; ul. Marszałkowska 84/92; 00-514 Warszawa;
- usługi polegające na rekrutacji, zatrudnianiu i pozostawieniu do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy , którzy zostaną skierowani do realizacji prac budowlanych,

WOWIX Sp. z o.o. Sp. K; Zagorzyn 74; 62-814 Blizanów;
- usługi transportowe,

Krzysztof Franciszek Grylicki Zakład Robót Ziemnych i Transportowych; ul. Żytnia 26/61; 08-110 Siedlce;
- usługi transportowe,

Monika Dąbrowska PRO MONT; ul. Wiosny Ludów 22; 09-200 Sierpc;
- usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach zawodowych: cieśla/zbrojarz wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych,

Krzysztof Warnke "WARPOL" Firma Handlowo-Usługowa; Zalesie- wybudowanie 2; 89-632 Bursy;
- usługa wynajmu i obsługi dźwigu,
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej,
- usługa wynajmu i obsługi samochodu ciężarowego,

ULMA Construccion Polska S.A.; Koszajec 50; 05-840 Brwinów;
- usługa najmu deskowań,

Przedsiębiorstwo Drogowe "DROBUD" Sp. z o.o.; ul. Jagodowa 4; 83-010 Rotmanka;
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej+ łożyska do kopania oraz łyżka skarpowa,

AKSAMIT Sp. z o.o.; ul. Brylanotowa 7; 80-180 Gdańsk;
- usługa wynajmu i obsługi koparki kołowej+ łożyska do kopania oraz łyżka skarpowa,

Usługi Transportowe Iwona Glanc; Szyszyn Teodorowo 23a; 62-561 Ślesin;
- przewóz materiałów przy pomocy samochodów czteroosiowych,

KRZYW-BUD Krzywnia Andrzej; ul. Zielona 6; 98-313 Konopnica;
- usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach zawodowych: cieśla/zbrojarz wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych oraz środków ochrony indywidualnej pracowników,

BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o.; ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 101; 41-709 Ruda Śląska;
- wynajem walca HAMM,
- wynajem walca BOMAG,
- wynajem układarki gąsienicowej,

Usługi Dźwigowe "PAZOŁA" Robert Pazoła; ul. Czechowa 8; Sierakowo 63-900 Rawicz;
- wynajem żurawia samochodowego FAUN,
- wynajem żurawia samochodowego 250t z operatorem,

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Budowlane "SPRZĘTO-BUD" Sp. z o.o.; ul. Poznańska 16D, 62-080 Tarnowo Podgórne;
- wynajem spycharki CAT,
- wynajem operatora spycharki,

P.P.H.U. "TRANS-PIK" PIOTR KOPACZ; ul. Wąwalska 30/34; 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
- usługa transportowa polegająca na przewozie materiałów przy pomocy samochodów ciężarowych czteroosiowych,

Renata Lewandowska Usługi Dźwigiem Samochodowym; ul. Raczyńskiego 81; 60-460 Poznań;
- usługa wynajmu i obsługi żurawi hydraulicznych,

SONTECH Sp. z o.o.; ul. Dubińska 7A; 63-920 Pakosław;
- usługa wynajmu i obsługi żurawi hydraulicznych,

TRINAC Polska Sp. z o.o.;ul. Palisadowa 20/22; 01-940 Warszawa;
- najem żurawia wieżowego K-1 LIEBHERR 112EC-H,

Hause Capital Invest Sp. z o.o; ul. Motylkowa 6/2; 52-200 Wysoka;
- usługa ładowarką teleskopową MERLO ROTO 30.16.,

TOMAS Tomasz Puchalski; Ząbków Kolonia 4a; 08-300 Sokołów Podlaski;
- usługa ładowarką teleskopową MERLO ROTO 30.16.,

G-LOGISTIC; ul. Sopocka 10; 60-473 Poznań;
- usługa ładowarką teleskopową MERLO ROTO 30.16.,

Zakład robót Instalacyjno-Inżynieryjnych WODBUD Tadeusz i Paweł Ryczkowscy Sp. Jawna; ul. Przemysłowa 31; 64-920 Piła
-usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach zawodowych: monter instalacji sanitarnych wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych oraz środków ochrony indywidualnej pracowników,

CONSTRUFINS USŁUGI ZBROJARSKIE I BUDOWLANE ROMAN TOMCHUK; ul. Rodu Lubieńskich 6, 96-317 Guzów
- Usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy (16 osób) o kwalifikacjach zawodowych: cieśla/zbrojarz wraz z zapewnieniem narzędzi podstawowych, drobnych elektronarzędzi;

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk
- wykonanie kompletnych projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej;

KABUD Karol Sikora; ul. Wrzosowa 1; 89-430 Kamień Krajeński;
- Usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy (6 osób) o kwalifikacjach zawodowych: brukarz, robotnik ogólnobudowlany wraz z zapewnieniem narzędzi pomocniczych oraz środków ochrony indywidualnej pracowników;

Dąbrowski Marek Inwestmost
- Usługi polegające na rekrutacji, zatrudnianiu przez siebie i pozostawieniu do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy , którzy zostaną skierowani do realizacji prac budowlanych;

TRANSPORT Piotr Skrodzki, ul. Kościelna 18, 78-611 Szwecja
- usługa monitoringu kolektorów deszczowych, usługa czyszczenia kolektorów deszczowych;

Ostapiuk Service Company Piotr Ostapiuk, ul. Jatkowa 7, 21-560 Międzyrzec Podlaski
- przewóz materiałów,

RYSZARD OWCZARZAK REMO - Zakład Instalacji P.Poż. Sanitarnych, Wod.-Kan.-Gaz i Co. Remonty Naprawa Pomp, ul. Jana Kochanowskiego 44/8, 64-800 Chodzież,
- usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy,
- usługa koparką kołową,

ZS-Partner Sp. z o.o., Wojciechówka 1, 62-800 Kalisz
- Usługa ciągnikiem ze szczotką - zamiatarką,
- Usługa ciągnikiem z beczką,

ANTARES GROUP Ramaniuk Dzmitry, ul. Ogrodowa 3/1 89-240 Kcynia,
- Usługa pozostawienia w dyspozycji Zleceniodawcy pracowników Zleceniobiorcy o kwalifikacjach ogólnobudowlanych

SAT Sp. z o.o., ul. Opolska 9, 55-200 Olawa
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Transport Drogowy Towarów Pojazdami Uniwersalnymi Henryk Swenderski, ul. Łąkoszyńska 131, 99-300 Kutno
- Usługa ciągnikiem rolniczym z beczką

GEOEKSPRES OLSZTYNEK Sp. z o.o. ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek, (Dalszy Usługodawca formy GEOTOTAL PRO Sp. z o.o. Sp.k.)
- Usługu polegające na prowadzeniu geodezyjnych prac obliczeniowych i pomiarowych oraz udestepnianiu samochodów do prac polowych,
- Usługi polegające na obsłudze geodezyjnej robót realizowanych w ramach Kontraktu,

GEOEKSPRES OLSZTYNEK Sp. z o.o. (Dalszy Usługodawca formy GEOTOTAL PRO Sp. z o.o. Sp.k.); ul. Szkolna 16/37, 11-015 Olsztynek;
- usługu polegające na prowadzeniu geodezyjnych prac obliczeniowych i pomiarowych oraz udestepnianiu samochodów do prac polowych;
- usługi polegające na obsłudze geodezyjnej robót realizowanych w ramach Kontraktu;

BudGraż Grażyna Gołębiowska; ul.Glisno 35, 69-210 Lubniewice;
- usługa wykonania rozbiórki i montażu tymczasowego podparcia ustroju nośnego estakady E1;

JIB SERVICE Tomasz Kruczkowski; ul. Mickiewicza 1A, 85-100 Świecie;
- Usługa - obsługa żurawi za pomocą dwóch operatorów żurawi wieżowych (żurawia górnoobrotowego i żurawia dolnoobrotowego);

INVESTBUD Sp. z o.o; ul. Poznańska 28A; 64-920 Piła;
- Przewóz materiałów przy pomocy 1-2 samochodów czteroosiowych;

INVESTBUD Sp. z o.o; ul. Poznańska 28A, 64-920 Piła;
- Przewóz materiałów;

Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.; Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań;
- Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie budowy;

Firma Handlowo-Usługowa TRANSPOL Małysa Piotr; ul. Sławkowska 345, 32-332 Bukowno;
- Wynajem dźwigu gąsienicowego Sennebogn 50 ton - rozładunki/załadunki/przerzuty/montaż maszyny oraz praca z wibromłotem.

Angelik Bałdyga ANGEL-BUD; ul. Kaliska 7; 87-100 Toruń;
-Rekrutacja, zatrudnienie i postawienie do dyspozycji Zamawiającego pracowników Usługodawcy.

MELBUD Leszek Mela; Stare Gronowo 20A; 77-310 Debrzno;
-Usługa pozostawienia w dyspozycji pracowników ogólnobudowlanych,
-Usługa wykonania tymczasowego podparcia ustroju nośnego obiektu WD-0.

"Budowa" Zbigniew Kapica; ul. Złoczewska 49A; 98-360 Lututów;
-Usługa pozostawienia w dyspozycji pracowników ogólnobudowlanych.

P.H.U DRAGON Iwona Łukaszuk; Marianka 1B,14-400 Pasłęk
- Zalanie krawędzi asfaltem na gorąco - 28 cm.

SINNPLUS ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Sp. z o.o.; ul. Chrobrego 1A, 73-260 Pełczyce
- Usługa mycia i przygotowania powierzchni pod antykorozję.

PRZEDSIĘBIORSTWO "RENEX' Renata Kopera; ul.Wileńska 41A/40, 94-016 Łódź
- Świadczenie usług przy pomocy 3 koparek kołowych: Case 998 - Long 10m, Atlas 1505 - Long 10m, Case WX 150.

"STACH-BUD" Jacek Stachurski; ul. Hippiczna 46, 94-049 Łódź
- Świadczenie usług przy pomocy 3 koparek kołowych: 2x Atlas 1604, koparka gąsienicowa JCB JS200.

ABAX s.c Z. Kopera J.Stachurski; Al. Jana Pawła II 17, 93-570 Łódź
- Świadczenie usług przy pomocy 2 koparek kołowych: Libherr 904, Case WX 150 i Case 668.

Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski; ul.Nobla 16, 80-172 Gdańsk
- Prace konsultingowe i wykonanie analizy dotyczacej technologii sprężenia i nosności w zwiazku z uszkodzeniem kabli sprężających obiektu E1.

Kierczuk Grzegorz Kierczuk; ul. Sobolowa 12, 21-500 Biała Podlaska
- Wynajem spycharki gąsienicowje CAT D6N LPG - Wydobycie materiałów/urobku pochodzącego z wykopów przy pomocy koparki kołowej CAT 316C.

MASDROG Sp. z o.o; ul.Nawrot 114 lok. 33, 90-029 Łódź
- Wynajem rozkładarki do asfaltu twardolanego + dwóch zestwow transportowych do mas z operatorami na obiekt WD-7, tak samo dla obiektu WC-2 (L i P), tak samo dla obiektu E-2 (nitka L od km 10-090-10+290).

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LEGAL" Mariusz Białowąs; ul.Parkowa 17 lok. 1, 78-600 Wałcz
- Wynajem miejsc noclegowych, 38-40 miejsc, 16 pokoi.

VMG Polska sp. z o.o; ul. Mazura 18a, 02-830 Warszawa
- Usługa kruszenia wraz z załadunkiem do kruszarki.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Trans Jan"; ul.Konwaliowa 8, 95-060 Brzeziny
- Usługa przy pomocy Koparki kołowej Liebherr 904 - Long Reach.

MCSI Sp. z o .o; ul.Przeskok 2, 00-032 Warszawa
- Wynajem pracownikówn fizycznych z przeznaczeniem do robót budowlanych w ilości 45-55 osób.

RESPECT Julita Szyjka; Falborz-Kolonia, 87-880 Brześć Kujawski
-Usługa pozostawienia w dyspozycji pracowników ogólnobudowlanych (5 osób).

LANZZA Sp. z o.o; ul. Tomasz Zana 11a, 20-601 Lublin
- Przewóz materiałów przy pomocy minimum 8 szt. samochodów czteroosiowych (8x8) o ładowności zgodnej z dowodem rejestrayjnym samochodu, leczn nie mniej niż 16,T.

ARKOBI Maciej Malinowski; ul.Kazimierza Wielkiego 9/4, 81-780 Sopot
-Kompleksowe wykonanie projektów próbnych obciążeń obiektów mostowych: projektu próbnego obciążenia: WD-0, WD-1 Karo, WD-2 Karo, WD-1, WD-2, WD-3, WC-1, WD-4, E-1, E-2, WD-5, WD-6, WD-7, WC-3.

Makax sp. z o.o.; ul.Władysława Łokietka 19c/13, 81-735 Sopot
- Usługa pozostawienia w dyspozycji pracowników (24 osoby) o kwalifikacjach zawodowych cieśla, zbrojarz wraz z zapewnieniem narzędzi pomocniczych oraz środków ochrony indywidualnej praconików.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej; ul.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
- Kompleksowe przeprowadzenie badań próbnych obciążeń obiektów mostowych: badanie podczas próbnego obciążenia, analiza wyników badań i wykonanie raportów z badań (WD-0, WD-1 Karo, WD-2 Karo, WD-1 Zabrze, WD-2 Zabrze, WD-3, WC-1, WD-4, E-1, E-2, Wd-5, WD-6, WD-7, WC-3.

PRESTIGO PL Sp. z o.o. Dalszy Podwykonawca Lafarge Cement S.A.; ul. Jana Henryka Dąbroskiego 75/70, 60-523 Poznań
- Załadunek kruszywa, surowców na potrzeby zleceniodawcy wynikające z realizacji dostaw mieszanki betonowej.

TRANS-BET Marcin Bogusławski; ul. Okrężna 26, 86-060 Dziemionna
- Usługo transporotwe na potrzeby zleceniodawcy wynikające z realizacji dostaw mieszanki betonowej.

AT Service Group Sp. z o.o.; ul. Ujście 11, 93-490 Łódź
- Wynajem pracownikówn fizycznych z przeznaczeniem do robót budowlanych w ilości 25 osób.

F.H.U. Ziarko Tomasz Ziarko; Łękowice 20, 32-107 Radziecmce
- Wynajem koparki kołowej Long 18m CAT M322D.

NANOBUD Sp. z o.o.; ul. Gnieźnieńska 49, 75-736 Koszalin
- Wynajem pracowników fizycznych w ilości 25 osób.

ASBUD Sp. z o.o.; ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice
- Wynajem układarki Sumitomo HA90, wynajem walca stal 2,5 t VH310.

FREZDROG Kazmimierz Gaweł, Barbara Gaweł Sp.J.; ul. Gutkowo 54E,11-041 Olsztyn
- Usługa sprzętowa polegająca na wynajmie zestawu maszyn do wymieszania gruntu ze spoiwem dla uzyskania jednorodnej mieszanki, zapewnienie sprzętu niezbędnego do spulchnienia i wymieszania gruntu ze spoiwem (rotor) oraz sprzętu do dozowania spoiwa (rozsypywacz spoiw) wraz z paliwem i obsługą operatora.

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.; ul. Elbląska 135; 80-718 Gdańsk
- produkcja, handel i dystrybucja wyrobów asfaltowych w ramach inwestycji,

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.; ul. Betonowa 2; 88-300 Mogilno
- dostarczenie prefabrykatów przepustów skrzynkowych klasy A

IMPO-STAL BEATA WOŹNIAK; ul. Mokotowska 1; 00-640 Warszawa
- dostawa rur stalowych izolowanych,
- dostawa rur stalowych izolowanych,

ViaCon Polska Sp. z o. o.; ul. Przemysłowa 6; 64-130 Rydzyna
- produkcja i dostawa rur stalowych spiralnych karbowanych typu HelCor i rur przepustowych spiralnych karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości,
- produkcja i dostawa systemu ścian oporowych VIABLOCK TYP 2,
- dostawa geotkanin TeleTextilesLatvia TeleVev 170/170 oraz geotkanin DAEJUNG ULTIMATEX DJ 15,

JAROSŁAW HALAREWICZ, HENRYK BOGUSZ "BOHAMET - ARMATURA" SPÓŁKA JAWNA; ul. Kościelna 2; 86-005 Białe Błota
- produkcja i dostawa armatury,
- dostawa materiałów do przebudowy sieci Wod.-Kan,
- dostawa rur z polietylenu PEHD PE100 ciśnieniowe do przesyłania wody,
- dostawa kształtek,
- dostawa rur PVC-U, PP,
- dostawa rur WEHOTRIPLA PP i PP oraz transport materiału na plac budowy.
- dostawa rur Plastpipe, rur Kaczmarek, rur Funke, rur UPONOR Infra WEHOTRIPLA,
- dostawa rur PE100, zasuwy DN 50, zasuwo-opaski DN50, obudowy teleskopowe Dn 25-50, taśmy niebieskie z wkł. Met/100 mb+nadruk, płoza H15 BR INTEGRA oraz zamek, manszwty zamykane EPDM, kolano elektrotpolowe fi 63, mufa elektrotpolowe fi 63, trójnik elektrooporowy fi 63, złącza G/Z 63x2 TQ,
- dostawa złączy G/Z 63x2 TQ,

LAFARGE CEMENT S.A.; ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
- produkcja oraz dostarczenie na Teren Budowy mieszanki betonowej,
- produkcja i dostawa na Teren Budowy cementu CEMII 32,5 R,

LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o.; ul. Iłżecka 24F; 02-135 Warszawa
- produkcja i dostawa mączki wapiennej,

CHOJNA BETON Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 1; 74-500 Chojna;
- Wytwarzanie i dostarczanie na plac budowy studni betonowych i żelbetowych DN 1000, 1200, 1500, 2000; wylotów DN200 - DN800; osadników poziomych do studni wpadowych; wpustów ulicznych DN500,
- dostawa kręgów betonowych 1000/1000 i 1000/500 stopnie żeliwne oraz kręgów betonowych 1000/1000 ze stopniami 13101 typ U156,

Bowim S.A.; ul. Niwecka 1E; 41-200 Sosnowiec
- dostawa prefabrykatów ze stali zbrojeniowej do pali Vibro fundex,

Budownictwo-W Sp. z o.o. Sp. K; ul. Kielnieńska 138; 80-299 Gdańsk
- dostawa geotkaniny 40x40kN/m GEOLON PP 40,

REGNARS Sp. z o.o.; ul. Ceglana 7; 65-211 Zielona Góra
- dostawa kruszywa melafirowego 0-31,5,
- dostawa kruszywa melafirowego 0-31,5, 0-63 na podbudowy,
- dostawa materiału do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) i mieszanek mastyksowwo-grysowych (SMA): kruszywo melafirowe łamane 0/2, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22,

BAZA TURYSTYCZNA "RANCZO" DANUTA NOWAK; Strączno 69; 78-642 Strączno
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego, wydobytego przez Kupującego,

TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna; Sitkówka 24; 26-052 Nowiny; ZAKŁAD Kujawy; Bielawy I; 88-192 Piechcin
- dostawa wapna palonego mielonego EN 459-1 CL 90-Q do osuszania gruntów,

EKOTECH Trade Sp. z o.o.; ul. gen. Stanisława Skalskiego 1/U16; 03-982 Warszawa
- produkcja i dostawa spoiwa do ulepszania gruntów TEFRA 15,

STAL-SERVICE Sp. z o.o.; ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa
- wykonanie i dostawa zbrojeń budowlanych do betonu w postaci stali zbrojeniowej ciętej i giętej, prostej ciętej, prostej,

ALWIKOR sp. z o.o.; ul. Złota 7 lok 18; 00-019 Warszawa
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego, wydobytego przez Wykonawcę ze złoża Kopalni,

CMC Poland Sp. z o.o.; ul. Józefa Piłsudskiego 82; 42-400 Zawiercie
- dostawa siatki zgrzewalnej fi 8 100x100mm wymiar arkusza 6x2,30m, stal B500A

KPPD SZCZECINEK S.A.; Świerczyna 76A; 78-531 Świerczyna
- dostawa desek 25, 32, 50 mm, szer. 15-20 cm, długość min. 3,0 m,
- dostawa kantówki 10x10, 12x12 cm, długość min. 3,0 m,

SKLEJKA-EKO S.A.; ul. Reymonta 35; 63-400 Ostrów Wielkopolski
- dostawa sklejki szalunkowej topolowej film 120g/m2 21x1250x2500mm, oraz sklejki szalunkowej brzozowej film 220g/m2 21x1250x2500mm,

Przedsiębiorstwo Usługowe Anna Bluma; Dobrzyca 17; 64-930 Szydłowo
- dostawa studni 10 metrowej, pompy głębinowej, czujnik poziomu cieczy typ ZNS, rury PE40,

ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A; Koszajec 50; 05-840 Brwinów
- dostawa płyty warstwowej 21x500x2000 mm,

TOM 2 Sp. z o.o.; Pomorska 112; 70-812 Szczecin;
- dostawa prefabrykowanych elementów zbrojenia,

COMFORT S.A; Rakowice Małe 17; 59-600 Lwówek Śląski
- dostawa materiałów w postaci belek prefabrykowanych, belek mostowych,

Tadeusz Maziarz Wydobywanie i Uszlachetnianie Kruszywa; ul. Grodzka 11; 64-920 Piła
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego, wydobytego przez Wykonawcę,

Elikopol BK Sp. z o.o.; Al. Armii Krajowej 178; 43-316 Bielsko-Biała
- produkcja i dostawa geotkaniny KORTEX GT 150/150

Griltex Polska Sp. z o.o.; ul. Obornicka 7; Złotkowo; 62-002 Suchy Las
- dostawa geokompozytu GXP DREN 5, geokompozytu GXP DREN WTX 7,

Freyssinet Polska Sp. z o.o.; ul. Głuszycka 5; 02-215 Warszawa
- dostawa na budowę łożysk elastomerowych,

SIWIK INTERTRADE Sp. z o.o.; ul. Młodkowskiego 40A; 11-700 Mrągowo
- dostawa oleju opałowego ciężkiego;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu; ul. Budowlanych 9; 78-600 Wałcz
- sprzedaż kruszywa naturalnego piaskowego wydobytego przez Wykonawcę ze złoża kopalnii, z przeznaczeniem do wykonania nasypów drogowych, wymiany gruntu, górnej warstwy nasypu i zasypek obiektów inżynierskich

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter, ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice
- dostawa: kostka brukowa cegiełka czerwona;
- dostawa: krawężnika ulicznego oraz obrzeży,
- dostawa: korytka ściekowe trójkątne,

SOPREMA Polska Sp. z o.o.; ul. Stefana Batorego 7 Pass, 05-870 Błonie
- dostawa Ep Performa PL i Elastocol 500,

INRECO-EMULSJA Sp. z o.o., Marcelin 19, 78-422 Gwda Wielka
- dostawa: emulsji asfaltowej modyfikowanej,

DWD System Sp. z o.o.; ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań
- dostawa: wpustów mostowych;

WIRO s.c. Artur wiór, Karol Węgrzyniak, ul. Nowomiejska 74a, 78-600 Wałcz
- wytworzenie i dostarczenie osadników wirowych wraz z nadbudowami,

REALBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 32, 71-627 Szczecin
- dostawa włazów i wpustów z żeliwa oraz koszy ocynkowanych

SIKA POLAND Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
- dostawa materiałów budowlanyh,

POLCHEM Wojciech Misiurny, ul. Dekabrystów 3, 44-121 Gliwice
- dostawa WETFIX BE

Hufard Polska Sp. z o.o., ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa
- dostawa EuroGrout 04 - zaprawa plastyczna

Max Frank Sp. z o.o.; ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa
- środek antyadhezyjny do betonu napowietrzonego
- dystans liniowy o otulinie 40mm dł. 80cm, dystans liniowy typu wąż N o otulinie 40mm dł. 80cm, dystans liniowy w otulinie 30mm dl. 80cm
- dystans liniowy typu wąż o otulinie 40mm dł. 80cm,

NYSTAL S.A.; ul. Konduktorska 11; 40-155 Katowice; Biuro Handlowe; ul. Kcyńska 15; 81-005 Gdynia
- Pręt żebrowany Φ16;
- Rura bez szwu 273x12,5;
- Rura bez szwu 406,4x20,0;

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.; ul. Zbożowa 2; 43-175 Wyry

ALPIDA Sp. z o.o.; ul. Franciszka Klimczaka 20/86,02-797 Warszawa
- Kostka granitowa surowo-łupana szara 15/17 zgodnie ze specyfikacją WBP ZABRZE D.05.03.01, - Krawężnik granitowy mostowy 18x20cm, skos 4/10 w odcinkach o dł. 80-120 cm (z otworami na kotwy), - Krawężnik granitowy mostowy 18x20 cm, skos 4/10 w odcinkach o dł. 80-120 (z otworami na kotwy).

Kopalnia Surowców Mineralnych S.Mroczek, T.Szczepański s.j. Kopalnia Parsęcko; Parsęcko 98B,78-400 Szczecinek
- Dostawa kruszywa drobnego 0-2mm (piasek 0-2mm) Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych "TERAZZO"

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych "TERAZZO" mgr inż. Jacek Kulupa; Kąkolewice 31, 68-840 Budzyń
-Dostawa: krawężników drogowych 15x30, 20x30, krawężnika betonowego wtopionego 15x22/0, kraężnika trapezowego 15/22x30, obrzeży betonowych chodnikowych16 8x30, kraweżnika betonowego 12x25x100, kostki brukowej betonowej frazowej i bezfrazowej.

"Spoiwex Sp. z o.o."; ul.Boczna 6, 44-240 Żory
- Spoiwo hydrauliczne TERRAMIX N22,5.

ADA GRANIT Dariusz Kusiak; ul. Olszowa 81, 58-150 Strzegom
- Granitowa kostka 8/11cm i 15/18cm.

EURO-TED Sp. z o.o.; ul.Rysza Śmigłego 20/24, 42-229 Częstochowa
- Produkcja i dostawa zbrojenia ok. 500 ton.

Nowakowski Wiesław STALER Towarzystwo Gospodarcze; ul. Ustronie 53, 87-300 Brodnica
- Dostawa prefabrykowanych koszy zbrojarskich do pali pod ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe w szacunkowej ilości 29,384 ton (+/-5%).

ZPB Kaczmarek Budownictwo Sp. z o.o.; ul.Foluszowa 108a, 65-786 Zielona Góra
- Element ściekowy trójkątny 50x50x20x18 cm szary (nasiąkliwość ≤ 4%), kaucja za palety. - Element ściekowy trójkątny 50x50x20x18 cm szary (nasiąkliwość ≤ 4%), element sciekowy korytkowy 50x60x15cm szary (nasiąkliwość ≤ 4%), płytka chodnikowa 50x50x70cm szara, kostka brukowa holland 6cm, obrzeże chodnikowe 6x20x100 cm szare.

RETTENMAIER POLSKA Sp. z o.o.; ul.Bitwy Warszawskiej 1920r nr 7B, 02-366 Warszawa
- Produkcja i dostawa włókna celulozowego VIATOP PREMIUM - granulat w łącznej ilości ok.. 156 ton.

Berger Bau Polska Sp. z o.o.; ul.Szczecińskiej 11, 56-517 Wrocław
- Dostawa materiału (kruszywo granitowe 0/31,5mm) w szacunkowej ilości 123.300t.

Betoniarnia Radoszyce Sp z o.o.; ul.Koneckiej 76, 26-230 Radoszyce
- Dostawa kompletnych studni kablowych SKO - w ilości 224 sztuk.

Logistyka Dolnosląska s.c Mirosław Jurczok; ul. Dr Mieczysława Orłowicza 105, 58-309 Wałbrzych
- Dostawa kruszywa granitowego 0/31,5mm w ilości 123 300 ton.

MTB Trzebińscy spółka jawna; ul. Dolna 1A, 89-100 Nakło nad Notecią
- Dostawa rur osłonowych - RHDPEk RDV-z 110/94, RHDPEp 110/6,3, uchwyty dystansowe fi 110/4, złączka PP fi 110/4.

Zakład Prefabrykacji Budowlanych KOBET Henryk Kogut; ul. Grunwaldzka 70, 41-945 Piekary Śląskie
- Dostawa: korytko skarpowe trapezowe 38x50x50 cm, zbrojone 4%, korytko skarpowe trapezowe 38x50x50cm zbrojone 5%, stopień skarpowy 80x34x20 cm betonowy, korytko ściekowe płytkie 33x30x10 cm, transport.

ZP BAUCEM Sp. z o.o.; ul.Kolejowa 7, 33-132 Niedomice
- Cement 32,5.

ATM Sp. z o.o.; ul. Dr Olgi Lilien 7, 39-400 Tarnobrzeg
- System samowiercący ANP, gwoździe gruntowe R51-630 L1, L2 i L3, płyta oporowa, nakrętki systemowe.

Konvers Sp. z o.o.; ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 7, 02-495 Warszawa
- Geotkanina Geonia DM 15, geotkanina Geonia DM 20.

ASBAU Sp. z o.o.; ul. Wiatraczna 36A, 63-900 Rawicz
- produkcja i dostawa drewnianych wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych oraz drzwi technicznych w stolarce eluminiowej z wypełnieniem drewnianym.

BET-EXIM S.A.; ul. Pożegowska 1, 62-050 Mosina
- Produkcja i dostawa: żelbetowe podwaliny pod ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe.

MAREK JANKIEWICZ; ul. Zamkowa 81c/9, 40-413 Katowice
- Produkcja i dostawa elementów systemu ogrodzeniowego: Dostawa: ogrodzenia z siatki stalowej zawlekanej wys. 2,4 m - system wbijany, siatka dogęszczająca stalowa ocynkowana, ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płaców - siatka stalowa ocynkowana, brama 2,4x4,0m, brama 2,4x4,5m, brama 2,4x7,0m, furtka 2,4x1,0m.

AKSOUND Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Piekarska 27, 91-314 Łódź
- Panele AKSOUND PC8 - trudno zapalne, Panele AKSOUND PC8 - przeciwolśnieniowe.

Prefabrykaty Betonowe Marcin Herka; ul. Czachowskiego 86,26-510 Chlewiska
- Betonowe prefabrykowane płotki naprowadzające dla płazów 50x50x30

Firma Nasienna "GRANUM" J. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp. Jawna; ul. Wodzierady 81, 98-105 Wodzierady
- Dostawa mieszanki trwa zgodnej z Projektem Wykonawczym PW_TOM VI Zieleń PROJEKTOWANA_PORP-14.05.2014r.