Szkolenie

Dnia 17.07.2017r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyło się szkolenie z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych Konsultanta oraz procesu zarządzania budową na podstawie FIDIC w całym przebiegu realizacji projektu inwestycyjno- budowlanego. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz Inżynier Kontraktu wraz ze swoim zespołem. W trakcie wykładów omówione zostały czynności składające się na realizację inwestycji od momentu podpisania[…]