Szkolenie

Dnia 17.07.2017r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyło się szkolenie z zakresu stosowania Warunków Kontraktowych Konsultanta oraz procesu zarządzania budową na podstawie FIDIC w całym przebiegu realizacji projektu inwestycyjno- budowlanego. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz Inżynier Kontraktu wraz ze swoim zespołem. W trakcie wykładów omówione zostały czynności składające się na realizację inwestycji od momentu podpisania[…]

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI

22.06.2017r. (Czwartek) godz. 10:00 DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIACH: „Projekt i budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11” „Projekt i budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10” Miejsce spotkania: Rejon GDDKiA w Wałczu w sali konferencyjnej Inżyniera Kontraktu (parter) ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz