Zdjęcia

10 Listopada 2017 Układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w km 6+300-7+000

31 Października i 4 Listopada 2017 Zdjęcia lotnicze

3 Listopada 2017 Prace na Estakadzie E2

27 Października 2017 Betonowanie zbiornika ZB-7 km 15+383

20 Października 2017 Układanie warstwy wiążącej km 6+520-7+080

13 Października 2017 WD-3 Montaż belek typu T

6 Października 2017 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego km 7+700-8+000

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są pod adresem http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/galeria/zdjecia-archiwalne/