Zdjęcia

07 maja 2018 Wykonanie wykopów, Odhumusowanie, rozbiórka mechaniczna DK10 od strony Piły

30 kwietnia 2019 Zdjęcia lotnicze

29 kwietnia 2019 Wykonanie wykopu oraz podbudowa z kruszywa pod ścieżkę rowerową na DK 22

24 kwietnia 2019 Rozbiórka mechaniczna, frezowanie nawierzchni, demontaż barier sprężystych na DK 10 od strony Szczecina

19 kwietnia 2019 Montaż ogrodzenia w km 1+500 – 2+700

09 kwietnia 2019 Układnie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w 2+300 – 3+300 jezdnia L

05 kwietnia 2019 Wykonanie pobocza na łącznicy WCH_B

28,30.03.2019 Zdjęcia lotnicze

26 marca 2019 Wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w km 1+500 – 2+300 jezdni lewej

22 marca 2019 Wykonanie izolacji arkuszowej z papy na płycie ustroju nośnego estakady E-2

15 marca 2019 Wykonanie obrukowania z kostki betonowej oraz przygotowanie płyty ustroju nośnego pod izolacje- Obiekt E-2

07 marca 2019 Wykonanie górnej warstwy nasypu oraz warstwy technologicznej w km 1+150 – 1+500

01 marca 2019 Układanie ścieków trójkątnych na trasie głównej w km 1+500 – 3+300

23,24.02.2019 Zdjęcia lotnicze

22 luty 2019 Wymiana gruntu DD8

20 luty 2019 Montaż separatora przy zbiorniku ZB-4

13 luty 2019 Wymiana gruntu DD8

6 luty 2019 Zbrojenie kap chodnikowych WD-1

30 stycznia 2019 Wykonanie poszerzenia DD15L

29 stycznia 2019 Wymiana gruntu DD1A w km 0+000

21,22,25.01.2019 Zdjęcia lotnicze

22 stycznia 2019 Zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych WD-1

18 stycznia 2019 Profilowanie skarp w km 3+400-3+900

11 stycznia 2018 Zbrojenie kap chodnikowych prawej jezdni E-2

03 stycznia 2019 Wykonanie murka oporowego przy WD-2

03 stycznia 2019 Przygotowanie płyt przejściowych do betonowania WD-0

21 grudnia 2018 Roboty drogowe utrzymaniowe 0+000 – 3-920

18 grudnia 2018 Wykonywanie nasypu przeciążeniowego w km 3+400-3+700

14 grudnia 2018 Prace wykończeniowe lewej jezdni ustroju nośnego estakady 2

06 grudnia 2018 Wykonanie nasypu oraz przygotowanie podłoża pod stabilizacje DD6P

26-28.11.2018 Zdjęcia lotnicze

29 listopad 2018 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2+450 – 3+050

22 listopada 2018 Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P w km 10+290 – 10+330 jezdnia L

14 Listopad 2018 Montaż barier drogowych w km 12+150 – 12+500

09 listopad 2018 Wykonanie asfaltu twardolanego, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, montaż dylatacji- Obiekt WC-1

30,31 Październik 2018 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych E-1

31.10, 02.11.2018 Zdjęcia lotnicze

26 Październik 2018 Wykonywanie nasypu w km 3+300 – 3+360

16 Październik 2018 Zbrojenie oraz betonowanie kapy chodnikowej M-2

12 Październik 2018 Betonowanie wezgłowia oraz zasypka przyczółka WD-0

06 Październik 2018 Wykonywanie warstwy nasypu w km 3+400 -3+700

29 Września 2018 Zdjęcia lotnicze

28 Września 2018 Wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej

19 Września 2018 Betonowane płyt górnej ustroju nośnego WD-2

14 Września 2018 Wykonanie warstwy nasypu w km 3+670 – 3+920

14 Września 2018 Wykonanie górnej warstwy w km 2+700 – 2+850

05 Września 2018 Wykonanie warstwy nasypu w km 11+980 – 12+080 oraz zasypki M-2

03 Września 2018 Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 3+050 – 3+300

23 Sierpień 2018 Betonowanie płyty górnej ustroju nośnego WC-1

3668

21 Sierpień 2018 Zbrojenie i betownowanie ustroju nośnego E-1

16 Sierpień 2018 Zbrojnie i betonowanie płyty przejściowej na obiekcie WC-2

10,11,13 Sierpień 2018 Zdjęcia lotnicze

10 Sierpień 2018 Wykonywanie nasypu w km 1+500, 3+700

30 lipca 2018 Zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych oraz roboty wykończeniowe na E-2

23,24 lipca 2018 Zdjęcia lotnicze

26 Lipca 2018 Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 8+700 – 8+900

22 Lipca 2018 Szalowanie i zbrojenie wieńca ZB7

11 Lipca 2018 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 14+360 – 14+510

06 Lipca 2018 Zbrojenie płyty górnej ustroju nośnego WD-1

26 Czerwca 2018 Zdjęcia lotnicze

26 czerwca 2018 Zbrojenie nasypu wkładkami geosyntycznymi oraz wykonanie warstwy nasypu km 4+800

22 Czerwca 2018 Zasypka przyczółka WD-6

11 Czerwca 2018 Zasypka przyczółka WD-3

04 Czerwca 2018 Montaż desek gzymsowych E-2

30 Maja 2018 Zdjęcia lotnicze

30 Maja 2018 Zbrojenie płyty górnej ustroju nośnego WC-1

30 Maja 2018 Zbrojenie ustroju nośnego E-1

21 Maja 2018 Zbrojenia kap chodnikowych E-2

18 Maja 2018 Zbrojenie płyty górnej ustroju nośnego WD-0

10 Maja 2018 Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych E-2

18,19 kwietnia 2018 Zdjęcia lotnicze

24 kwietnia 2018 Betonowanie ustroju nośnego E-1

20 kwietnia 2018 Betonowanie poprzecznicy w osi 2 obiekt WC-1

13 kwietnia 2018 Przygotowanie płyty górnej do izolacji kap chodnikowych oraz zasypka przyczółka WC-2

06 kwietnia 2018 Zbrojenie ustroju nośnego E-1

30 Marca 2018 Zdjęcia lotnicze

30 Marca 2018 Zbrojenie przyczółka WD-1

20 Marca 2018 Prace na estakadzie E-2

16 Marca 2018 Montaż podparcia pośredniego WD-0

09 Marca 2018 Zbrojenie płyty górnej ustroju nośnego WD-4

26 Lutego 2018 Prace na estakadzie E-2

23 Lutego 2018 Montaż zbrojenia przyczółka WD-1

16 Lutego 2018 Montaż deskowania filarów WC-1

31.01, 05, 07 Lutego 2018 Zdjęcia lotnicze

8 Lutego 2018 Betonowanie ławy fundamentowej WC-3

30 Stycznia 2018 Formowanie i zagęszczanie nasypu Łącznicy WCH_B

25 Stycznia 2018 WD-6 – Zbrojenie płyty głównej ustroju nośnego

19 Stycznia 2018 Prace na Estakadzie E-2

10 Stycznia 2018 Prace na zbiornikach ZB-5, ZB6, ZB-7

4 Stycznia 2018 Estakada E-2 Montaż zbrojenia

27,30 Grudnia 2017 Zdjęcia lotnicze

27 Grudnia 2017 Prace na WD-2 w km 4+700

21 Grudnia 2017Estakada E-1 Montaż deskowania segment 3

15 Grudnia 2017 Budowa mostu M-1

7 Grudnia 2017 Estakada E2 – Montaż zbrojenia

7 Grudnia 2017 Estakada E1 – Betonowanie ustroju nośnego

1 Grudnia 2017 Estakada E1 – montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy P1

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze zdjęcia. Wszystkie zdjęcia dostępne są pod adresem http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/galeria/zdjecia-archiwalne/