Filmy

30 Marca 2018 Zasypka przyczółka WC-2

26 Lutego 2018 Montaż zbrojenia przyczółka WC-3

30 Stycznia 2018 Formowanie i zagęszczenie nasypu Łącznicy WCH_B

21 Grudnia 2017 Budowa nasypu km 10+400

24 Listopada 2017 Kopanie rowów odwadniających km 1+300

27 Października 2017 Betonowanie zbiornika ZB-7 km 15+383

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze filmy. Wszystkie filmy dostępne są pod adresem http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/filmy/filmy-archiwalne/