Filmy

9 Sierpnia 2017 Budowa nasypu km 6+200

28 Lipiec 2017 Wykonanie materaca geosyntetycznego km 4+700 – 4+800

29 Czerwca 2017 Wymiana gruntu km 3+390

23 Maja 2017 Budowa nasypu w km 10+440 – 10+540

26 Kwietnia 2017 Wykop zbiornika ZB-6 km 7+200

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze filmy. Wszystkie filmy dostępne są pod adresem http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/filmy/filmy-archiwalne/