Filmy

21 Grudnia 2017 Budowa nasypu km 10+400

24 Listopada 2017 Kopanie rowów odwadniających km 1+300

27 Października 2017 Betonowanie zbiornika ZB-7 km 15+383

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze filmy. Wszystkie filmy dostępne są pod adresem http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/filmy/filmy-archiwalne/