Filmy

30 Październik 2018 Wykonanie warstwy wiążącej w km 11+830 – 12+140 (jezdnia prawa)

28 Września 2018 Wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w km 0+600 – 1+180

31 Sierpień 2018 Wykonanie warstwy nasypu w km 3+050-3+300

11 Lipca 2018 Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 14+200-14+360

26 Czerwca 2018 Zbrojenie nasypu wkładkami geosyntycznymi oraz wykonanie warstwy nasypu w km 4+800

30 Maja 2018 Budowa nasypu 9+500

23 kwietnia 2018 Budowa nasypu 10+800

30 Marca 2018 Zasypka przyczółka WC-2

26 Lutego 2018 Montaż zbrojenia przyczółka WC-3

30 Stycznia 2018 Formowanie i zagęszczenie nasypu Łącznicy WCH_B

21 Grudnia 2017 Budowa nasypu km 10+400

24 Listopada 2017 Kopanie rowów odwadniających km 1+300

27 Października 2017 Betonowanie zbiornika ZB-7 km 15+383

Powyżej przedstawiono tylko najnowsze filmy. Wszystkie filmy dostępne są pod adresem http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/filmy/filmy-archiwalne/