Marzec 2017

W tym miesi±cu prace na obwodnicy Wałcza obejmowały między innymi osuszanie podłoża oraz wykonywanie rowów melioracyjnych. Na estakadzie E1 przygotowano platformy pod tymczasowe podparcie ustroju no¶nego, natomiast na estakadzie E2 wykonywano hydroizolację i zasypywanie podpory P12.