Maj 2017

W miesiącu maju prace na obwodnicy Wałcza obejmowały między innymi:

Na łącznicy WCH_B w kilometrze 0+339,10 – 0+421,77 wykonano warstwę „4” nasypu, natomiast w kilometrze 0+710,00 – 0+750,00 wykonano warstwę „12” nasypu.

Prace na zbiorniku ZB-4 km 5+418 obejmowały przygotowanie powierzchni styku betonu warstw spadkowych z betonem ścian zbiornika, a także pielęgnację betonu warstwy spadkowej. Na zbiorniku ZB-5 km 6+161 oraz ZB-7 km 8+167 wykonywane było odwodnienie wykopu – praca instalacji igłofiltracyjnej. Na zbiorniku ZB-6 km 7+177 profilowanie skarp wykopu.

Na trasie głównej w kilometrze 10+440 – 10+540 trwały prace przy budowie nasypu. Natomiast w kilometrze 13+020 – 13+250 str. P profilowano skarpy nasypu.
W kilometrze 15+313 – 15+409 profilowano warstwy nasypu.

ESTAKADA E1 – Prace obejmowały przygotowanie podparcia tymczasowego pod ustrój nośny oraz zbrojenie ustroju nośnego.

ESTAKADA E2 – Przygotowywano fundament podpory P10 do wykonania izolacji. Na podporze P6P wykonywano izolację fundamentu. Montowano pomosty robocze na filarach P11L i P11P. Wykonywano także zbrojenie ustroju nośnego na nitce prawej oraz zbrojenie fundamentu wytwórni.