Lipiec 2019

W miesiącu czerwcu na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi DK 10 prowadzono roboty mostowe oraz drogowe w zakresie:

PZM-1 – Prefabrykacja zbrojenia płyt przejściowych
WD-0 – Montaż korytek odwadniających płytę główną
WD-1 KARO – Humusowanie skarp stożków na P1 i P3, Umocnienie wylotu drenów na P1 i P3, Ułożenie obrukowania schodów skarpowych
WD-2 KARO – Humusowanie stożków P1 i P2 , Umocnienie wylotu drenu, Montaż zbrojenia ławy pod bariery
WD-1 – Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych na P1 i P3, Zakończenie montażu schodów skarpowych i ich obrukowania,
M-1 – Humusowanie stożków, Wykonywanie obrukowania wylotu drenu, Profilowanie terenu pod obiektem wraz z humusowaniem,
WD-2 Zabrze – Profilowanie stożków pod humusowanie, Montaż obrzeży schodów skarpowych, Wykonywanie obrukowania schodów skarpowych, Humusowanie stożków
WED-2 – Przygotowanie i montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowych,
WED-4 – Przygotowanie i montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowych,
E-1 – Prace porządkowe,
E-2 – Rekultywacja terenu pod obiektem, Wykonywanie umocnienia stożków nasypów, Prace porządkowe
M-2 – Przygotowanie i montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowych,
WD-7 – Umocnienie wylotu odwonienia dylatacji
PTG – 5a – wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PTG – 4 – wykonanie obrukowania wylotu przepustu
P-5 – wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PTG – 1 – wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PTG – 3 – wykonanie obrukowania wylotu przepustu
P-17 – wykonanie obrukowania wylotu przepustu
PE-11 – Montaż korytek odwadniających

W zakresie robót drogowych zrealizowanych na sekcji 1 :
Km 0+000 – 3+920 – Prace porządkowe, humusowanie, pielęgnacja i wysiew traw
Km 0+200 str. L – Profilowanie GWN
1+100 – 1+220 str. L – skarpowanie , wykop rowu
ZB-1, ZB-2, ZB-3 – Wykop zbiorników odparowujących
DD10, DD11 – Wymiana gruntów
WK_A – km 0+300 – 0+400 str. L skarpowanie + wykop rowu
3+550 – 3+650 str. L skarpowanie + wykop rowu
DG – Profilowanie GWN
0+000 – 3+920 – Naprawa wypłuczyn
WK_C – Profilowanie terenów płaskich przy WK_C, WK_D
1+150 – 3+920 – Utrzymanie i przygotowanie KSŁM pod sprysk
0+000 – 3+920 – Utrzymanie tymczasowego oznakowania
Ul. Kołobrzeska – Transport KSŁM