Kwiecień 2017

W miesiącu kwietniu prace na obwodnicy Wałcza obejmowały między innymi:

Na trasie głównej w kilometrze 0+600 – 1+000 przygotowano podłoże i rozpoczęto wykonywanie nasypu.

Prace na zbiorniku ZB-4 km 5+418 obejmowały prefabrykację i montaż zbrojenia, a także pielęgnację betonu warstwy spadkowej. Na zbiorniku ZB-5 km 6+161 wykonywane było odwodnienie wykopu – praca instalacji igłofiltracyjnej oraz profilowanie skarp wykopu. Na zbiornikach ZB-6 km 7+177 oraz ZB-7 km 8+167 również wykonywano odwodnienie wykopu. Dodatkowo na zbiorniku ZB-6 rozpoczęto betonowanie płyty dennej.

W kilometrze 10+340 – 10+440 trwały prace przy budowie nasypu. Natomiast w kilometrze 13+020 – 13+250 str. L profilowano skarpy nasypu, a także osuszano warstwy nasypu. Na trasie głównej w kilometrze 12+383 str. L prowadzono prace związane z profilowaniem koryta.

W kilometrze 17+600 – 17+800 osuszano podłoże, a w kilometrze 15+320 – 15+390 osuszano warstwy nasypu.

ESTAKADA E1 – Prace obejmowały przygotowanie podparcia tymczasowego pod ustrój nośny oraz montaż deskowania ustroju nośnego.

ESTAKADA E2 – Wykonywano warstwy chudego betonu na podporze P2P. Na podporze P2 montowano konstrukcje próbnego obciążenia pali. Przygotowano powierzchnie fundamentu podpory P1, P3 do wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Wykonywano także izolację na zimno fundamentu podpory P3. Montowano maszyny do nasuwania na przyczółku P14, a także ustawiano maszynki oraz hamulce do nasuwania. Na estakadzie E2 nadal trwają prace przy montażu awanbeków. Prace te obejmują montaż podpór tymczasowych pod awanbeki, a także spawanie uchwytów transportowych awanbeków.