Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dniu 14.10.2019r. odstąpiła od umowy z firmą Energopol Szczecin S.A. na realizację Kontraktu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na dokończenie inwestycji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S10 we wszystkich analizowanych wariantach rozpoczyna się ok. 1 500 m przed granicą administracyjną Miasta Wałcz, natomiast kończy się za miejscowością Witankowo. Początek oraz koniec obwodnicy ma miejsce na przecięciu z istniejącą DK 10. Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt, w rekomendowanym wariancie będzie to 11 przejść.

17,8 km

Łączny odcinek obwodnicy miasta Wałcz.

2×2

Ilość pasów ruchu

110 km/h

Prędkość miarodajna

Termin realizacji

Po odstąpieniu od umowy przez GDDKiA trwają przygotowania do przetargu na ukończenie inwestycji

Aktualności

Opis inwestycji

NUMER PROJEKTU:
POIS.04.01/00-00-00O8/16

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
537 940 625,30 zł

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:
17.03.2017

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:
264 868 429,07 zł

MAPA

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie.

Listopad 2015

Grudzień 2015

Styczeń 2016

Marzec 2016

Kwiecień 2016

Czerwiec 2016

Lipiec 2016

Sierpień 2016

Wrzesień 2016

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016

Styczeń 2017

Marzec 2017

Kwiecień 2017

Czerwiec 2017

Lipiec 2017

Sierpień 2017

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Marzec 2018

kwiecień 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Sierpień 2019

Wrzesień 2019

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nadzór:

Konsorcjum firm

EKO-INWEST SA Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT

Wykonawca:

Energopol

Instytucja zaangażowana:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

CUPT